23Март2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Тема на обучението Компетентностен подход в обучението по география и икономика Място на провеждане ОУ „От. Паисий“ – Русе Период…

Прочети още...

Тема на обучението „Учебна компания“ за изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование Място…

Прочети още...

Тема на обучението Въвеждане на национална превантивна програма VIII-XIклас по националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. Място на…

Прочети още...

Тема на обучението Кодиране на блоков език за програмиране – Scratch, Blocкly, Коду Място на провеждане Велико Търново Период на…

Прочети още...

Тема на обучението Организация на учебния процес по модела 1:1 Място на провеждане СУЕЕ Период на провеждане 28.05-29.05.2022 г. Начален…

Прочети още...

Тема на обучението Училища в облака - създаване на съдържание Място на провеждане СУЕЕ Период на провеждане 14.05-15.05.2022 г. Начален…

Прочети още...