18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Компетентностен подход в обучението по география и икономика

Тема на обучението

Компетентностен подход в обучението по география и икономика

Място на провеждане

ОУ „От. Паисий“ – Русе

Период на провеждане

11.06.2022 г.

Начален и краен час

09:00-17:00

Обучителна организация

ДЕПОК – ВТУ – Велико Търново

Брой на учителите

1

 Дата на публикацията: 04 Май 2022 Автор: СУЕЕ