17Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

Заявления се приемат от 9.00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на училището - стая 209.

Необходими документи при подаване на заявление – за ученици, завършили от II до IV клас: копие на удостоверение за завършен клас; за ученици, завършили от V до VI клас: справка тип "Ученическа книжка" – разпечатка от електронен дневник. Местата се заемат по реда на подаване на заявленията.

При кандидатстване в класове в гимназиален етап (от IX до XII клас) се представя учебен план от училището, в което се обучават.

 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици