16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Патрон

През 1991 година училището преобразува своя статут и приема името на Първоучителя- Свети Константин-Кирил Философ. Патронът категорично и вдъхновено рисува визията, която училището уверено ще изгражда през годините.

СОУЕЕ носи името на един достоен мъж- учен, полиглот, дипломат и християнски проповедник. Той е нашият Първоучител- смел просветител и основател/създател с брат си Методий на езика и културата на славянските народи.

Свети Константин-Кирил Философ е между забележителните личности от епохата на Ранното средновековие.

Граматик и полиглот

Като ученик в Магнаурската школа в Константинопол показва изключителна склонност към философията, граматиката и поезията. Преподават му най-учените мъже във Византия през 9 век, а Константин овладява цялото знание на епохата, в която живее.

Константин владее на високо ниво старославянски, гръцки, латински, еврейски (който усъвършенства при започването на хазарската мисия по време на престоя си в Херсон и дори пише граматика за него), използва сирийски и арабски, придобива познания и по хазарски, алански и персийски, немски, вероятно и по други езици.

Отговорно и методично Константин заедно с брат си Методий работи години върху създаването на първата славянска азбука. Като мисионери, църковни организатори, книжовници, просветители и преводачи двамата солунски братя приобщават към постиженията на християнската култура милиони славяни, разширяват техните духовни хоризонти и определят за хилядолетия напред съдбата на Европа и света.

Дипломат и проповедник

Философът Константин е забележителен оратор, владеещ перфектно законите на риториката. Отличава се в мисиите си като смел християнски проповедник. Изключителната по значение, исторически последици и географски диапазон дипломатическа дейност на Константин – от Мала Азия до Рим - го свързва с историята на народи от Европа, Азия и Африка, поставя го в контакт с носителите на източното и западноевропейското културно наследство.

Първоучител

Големият духовен потенциал на Кирил и Методий проличава от работата на техните ученици в България.Те продължават културния подвиг на своите учители, като участват в градежа на българската държава, поставяйки реалните и символични основи на старата българска култура. Учениците на Първоучителите пренасят през времето идеите и духовния смисъл на тяхното интелектуално и нравствено усилие.

Свети Константин-Кирил Философ в своята просветителска дейност развива и защитава идеята за равноправието на народите и установява отличителните признаци на всеки народ - своя писменост, свой народен език и книги на свой или сроден език. Свети Кирил и Методий се изявяват като забележителни посредници в историята на средновековна Европа За заслугите към културата на Стария континент през 1980 година папа Йоан Павел II го обявява за съпокровители на Европа.

Ключ към името:

СОУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ”

Свети - Създателят на славянската азбука е канонизиран от православната и католическата църква за светец и за равноапостол.

Константин е светското име на голямата историческа личност.

Кирил е името, което приема заедно с монашеския сан малко преди смъртта си.

Почетното звание „философ“ е признание за ерудицията на младия Константин и му е дадено, след като е поканен за преподавател по философия в Магнаурската школа.