29Януари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Въвеждане на национална превантивна програма VIII-XI клас по националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г.

Тема на обучението

Въвеждане на национална превантивна програма VIII-XIклас по националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г.

Място на провеждане

Конферентна зала – х. Рига

Период на провеждане

19.07.2022 г.

Начален и краен час

9:00-17:00

Обучителна организация

ПИЦ

Брой на учителите

1

 Дата на публикацията: 07 Юли 2022 Автор: СУЕЕ