18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Кодиране на блоков език за програмиране – Scratch, Blocкly, Коду

Тема на обучението

Кодиране на блоков език за програмиране –
Scratch, Blocкly, Коду

Място на провеждане

Велико Търново

Период на провеждане

11.07-13.07.2022 г.

Начален и краен час

 

Обучителна организация

Софийски университет

Брой на учителите

2

 Дата на публикацията: 05 Юли 2022 Автор: СУЕЕ