16Януари2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Втори гимназиален етап

Национално външно оценяване в X клас и втори гимназиален етап

Заявление за избор на трети профилиращ предмет

Учебни програми за профилирана подготовка


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

В: Как се сформират групи за изучаване на учебен предмет като профилиращ?

О: Групите се сформират на база брой пожелали учебния предмет като профилиращ при пълняемост на група минимум 13 човека

В: Ако учебният предмет не се изучава като профилиращ в СУЕЕ, какво мога да направя?

О: Мога да проверя за свободно място в училище, което е обявило в учебния си план съответния учебен предмет като профилиращ и да направя постъпления. (чл.103,104,106,108, 109 от Наредба 10 от 01.09.2016 г за организация на дейностите в училищното образование) 

В: Как се изучава профилиращ учебен предмет през втори гимназиален етап?

О: Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. Всеки от профилиращите предмети се изучава с не по-малко от 4 учебни часа и не повече от 8 часа седмично.

В: Може ли да си сменя профилиращ предмет в 12 клас?

О: Профилиращите предмети са едни и същи в 11. и в 12. клас и не може да се сменят в 12. клас