18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Бюджет

alt

Отчет за изпълнение на бюджет 2024 (01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици с тримесечно разпределение за 2024 г.


Годишен финансов отчет за 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2023 (01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици с тримесечно разпределение за 2023 г.


 

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 (01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици с тримесечно разпределение за 2022 г.


Годишен финансов отчет за 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 (01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.) 

Бюджет на СУ за европейски езици с тримесечно разпределение за 2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2020 (01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2019 (01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2019 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2018 (01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2018 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2017 (01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2016 (01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.)

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2016 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2015 (01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.)

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2015 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2014 (01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.)

Анализ на бюджет 2014

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2014 г.