16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Открита практика по Биология и здравно образование Водеща

Открита практика по Биология и здравно образование

На 28.03.2023 година в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” се проведе открита практика по биология и здравно образование на тема “Фотосинтеза – познавателни равнища в V, IX, XIи XIIклас.”

Събитието се осъществи в кабинета оборудван с финансиране по Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН.

Гости на урока бяха: Милена Банева – старши експерт по природни науки и екология, д-р Петя Ангелова – преподавател във ВТУ „Ангел Кънчев”, учители от обединението по природни науки в СУЕЕ.

С участието на ученици от различни възрастови групи се демонстрираха умения за работа с микроскопи, комплект за фотосинтеза, изготвяне на презентации, анализ и обобщение на научна информация.

Участниците разкриха пред гостите уникалността на процеса фотосинтеза и значението му за живота на Земята и еволюцията на организмовия свят.Дата на публикацията: 29 Март 2023 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки