16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

На 31 май в СУЕЕ се проведе открита интегрирана практика в IXа клас на тема “Етнографските музеи на България”. Гости на това събитие бяха група учители от иновативно ОУ „Петър Берон“ в гр. Плевен, които посетиха училището с цел обмяна на добри практики и идеи за иновативни решения в обучението.

Класът, в който се проведе урокът, е включен в иновативния проект на СУЕЕ и се обучава по образователния модел “1:1”. Учителите по Информационни технологии и Изобразително изкуство имаха желание да работят по креативен проект и затова избраха тази тема, която е част от учебната програма по Изобразително изкуство и която е близка до интересите на преподавателите по ИТ в личен план.

Интегрирането на разнопосочния учебен материал беше предизвикателство. Урокът представляваше една виртуална екскурзия със спирки и представяне на различни етнографски музеи. Екип от две ученички след доста проучване създаде оферта за пътуването с часове на отпътуване, пристигане, нощувки, предложения за забавления. Класът беше разделен на пет екипа, които имаха задача да създадат презентация и брошура за един от избраните музеи по определени критерии. По време на часа пътуването бе представено от ученичка, която влезе в ролята на екскурзовод, а групите показаха своите презентации, които бяха направени в платформата Canva.

По време на виртуалното пътуване учениците си купиха книги от музеите и данните от тях използваха за демонстрация на наученото в час по ИТ за функции за анализ на данни в електронна таблица. Създадоха таблици и по време на откритата практика работиха по различни задачи върху табличните данни, като споделяха екраните на устройствата си, използвайки Chromecast.

В края на урока учениците изпълниха задача, свързана с фолклорните области в България, които се разглеждат подробно в часовете по ИИ. В приложението Google Jamboard учениците разпознаваха орнаменти, характерни за различни области и ги поставиха на правилното място на етнографската карта. Учениците демонстрираха пред гостите своите отлични дигитални умения за работа в споделени файлове, онлайн приложения, своите презентационни умения и умения за работа в екип.

Питките, поднесени на гостите, от момичета, облечени в народни носии, придадоха празничност на събитието и припомниха на гости, ученици и учители, че трябва да се тачат традициите и да се помни и предава от поколенията българското етнографско наследство.

Вложеният труд от учители и ученици в продължителната работа по създаването и представянето на този проект беше възнаграден с аплодисменти от гостите и това донесе удовлетворение от постигнатото.

Публикувана в Новини

Открита практика по модела 1:1 на тема El futuro que nos espera (Бъдещето, което ни очаква) се проведе в  VIIIб клас с изучаване на испански език под ръководството на учителите Ирина Димитрова и Красимир Манджуков.

Пред учители от СУЕЕ се състоя заключителния урок, в който учениците трябваше да представят резултатите от двудневна работа по темите за околна среда, миграция, технологии посредством споделена дъска и въз основа на видео и текстови материали, както и с помощта на беседата на Ирина Стоянова от Европа Директно. Представянето беше съчетано и с граматическа част за употреба на бъдеще време. За часа от 40 минути бяха използвани множество ИКТ инструменти, чрез които учениците стават все по-добри в новите технологии за целите на образованието и своето развитие.

Публикувана в Новини

На 11.04.2024 г. в СУЕЕ се проведе открит интегриран урок по модела 1:1 на тема “Въздействието на театралното изкуство: древногръцкият подход”. Г-жа Албена Андреева, г-жа Севдалина Георгиева и г-жа Даниела Граматикова заедно с учениците от VIIIа клас разсъждаваха кои са механизмите за въздействие на театралното изкуство в Древна Гърция. С помощта на знанията си по музика, математика и литература учениците откриха как древните гърци са съчетали в хармонично единство мястото, музиката и словото, за да внушат своите най-важни светогледни идеи чрез театъра. С помощта на приложението GeoGebra осмокласниците намериха кое е най-подходящото място в училищния двор за построяването на амфитеатър. На таблица в Google Docs бяха съпоставени древногръцките музикални инструменти и съвременните им съответствия, а чрез приложението Mentimeter учениците посочиха кой в съвременността ни изпълнява функцията на древногръцкия хор като изразител на общественото мнение.

Публикувана в Новини
Страница 1 от 5