18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Ученици, участващи в проект ELJUB, посетиха Eвропейския парламент в Брюксел Водеща

Ученици, участващи в проект ELJUB, посетиха Eвропейския парламент в Брюксел

СУ за европейски езици традиционно участва в проекта ELJUB, който през 2021 г. получи награда от Европейския парламент. Това беше повод участващите училища да бъдат поканени в Брюксел.

На 14.04.2023 г. младежи от 8 европейски държави, сред които Мелиса Юсмен и Теодора Градева от Xб клас на СУЕЕ и техният учител Елица Кюлян, лично се запознаха с дейността на Европейския парламент, срещнаха се и дебатираха с политици и представители на европейски комисии.

"ELJUB – европейски младежки срещи" е проект, посветен на обмена и връзките на младежи от Европа, като основна група са държави от Дунавския регион. В рамките на този проект се провеждат две основни мероприятия:

  • eljub e-Book Woche – в рамките на една седмица младежи от различни страни пишат електронна книга;
  • eljub Dialoge – провеждат се срещи на младежите, на които те дебатират по важни за тях теми, както и се провеждат срещи със специалисти и политици.


Дата на публикацията: 21 Април 2023 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки