18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Младшите посланици на ЕП от СУЕЕ взеха участие в Практически семинар „Срещи на идеи“ – Дунавска дизайн лаборатория и трансгранична дискусия в Русе на тема „Новият европейски Баухаус: активно гражданско участие за по-зелени и устойчиви сектори“ Водеща

Младшите посланици на ЕП от СУЕЕ взеха участие в Практически семинар „Срещи на идеи“ – Дунавска дизайн лаборатория и трансгранична дискусия в Русе на тема „Новият европейски Баухаус: активно гражданско участие за по-зелени и устойчиви сектори“

Младшите посланици на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“– Русе имаха възможността да се включат в организираните от Бюрата за връзка на Европейския парламент в София и Букурещ практически семинар „Срещи на идеи“ – Дунавска дизайн лаборатория. В събитието участваха представители на България и Румъния. Семинарът, както и трансграничната дискусия на тема „Новият европейски Баухаус: активно гражданско участие за по-зелени и устойчиви сектори“ протекоха изцяло на английски език (без превод). Домакин на инициативата беше  град Русе.

Семинарът беше обвързан с целите на Новия европейски Баухаус: постигане нанапредък по Зеления пакт чрез красиви, устойчиви и приобщаващи градскипространства. Участниците заедно предложиха идеи и решения, които да бъдат реализирани като част от текущи инициативи в Русе. Чрез международносътрудничество участниците изследваха как целите и ценностите на ЕС могатда работят в местен контекст и как местните решения могат да се превърнат в начална точка за по-голямо въздействие.

След практическия семинар учениците се включиха в трансгранична дискусия на тема „Новият европейски Баухаус: активно гражданско участие за по-зелени и устойчиви сектори. Целта на дискусията беше да се обсъди начина, по който гражданите и специално младите хора биха могли да участват по-активно в обществения живот, така че да допринесат за устойчиви положителни промени в градската среда и живот. Бяха разгледани теми като инициативата „Нов европейски Баухаус“, Зеления пакт, кръговата икономика и различни начини, чрез които граждани и нестопански организации могат да допринесат за тяхното реализиране, като посочим и някои добри примери за успешни граждански намеси.Дата на публикацията: 06 Октомври 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки