18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Среща в СУ за европейски езици по програмата „Училище посланик на Европейския парламент“ Водеща

Среща в СУ за европейски езици по програмата „Училище посланик на Европейския парламент“

На 13 април д-р Красимира Василева, председател на Националната асоциация на българските европейски клубове (НАБЕК) посети СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе във връзка с участието на училището в Програмата „Училище посланик на Европейския парламент“. Тя се срещна и разговаря с младшите посланици на Европейския парламент, с Мария Накова и Магдалена Бешкова – старши посланици на ЕП и с Биляна Илиева – заместник-директор в СУЕЕ „Св. Константин- Кирил Философ“ – Русе. Д-р Василева разгледа европейския кът в училището. На състоялата се среща младшите посланици на ЕП  споделиха своите дейности и впечатления от участието си в инициативата. Според младежите програмата е изключително полезна, защото освен повече знания за ЕС, придобиват и усъвършенстват различни умения: работа в екип, вземане на решения, презентиране пред разнообразна аудитория, лидерство, комуникация, ангажираност с отговорности, сътрудничество, способност да правят информиран избор между различни възможности. 

Младшите посланици коментираха, че са разпознаваеми сред своите съученици, пред които са популяризирали  наученото в групата. Те разказаха за креативните часове на класа, които са провели, за оформянето на физически и дигитален информационен кът, за създаването на Google сайт за целите на програмата, включващ няколко рубрики. С особено вълнение споделиха за срещата си с представители на местната власт. Коментираха практическата стойност на Помагалото и предоставените материали за ЕС.

Д-р Василева разговаря с всеки един от младшите посланици и изрази добрите си впечатления от разнообразните им изяви.Дата на публикацията: 15 Април 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки