09Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Участие на СУ за европейски езици в среща по проект EDUCOV по програма Еразъм+ Водеща

Участие на СУ за европейски езици в среща по проект EDUCOV по програма Еразъм+

През месец септември 2021 СУ за европейски езици се включи в проекта по програма Еразъм+ „Supporting parents in covid times“ (EDUCOV) („Подкрепа за родители по време на пандемията от КОВИД-19“) като асоцииран партньор. Проектът се изпълнява от 7 партньора в 6 държави: Полша, Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, България и Турция.От град Русе участват три училища и две организации.  

От 28 март до 2 април във впечатляващата столица на Босна и Херцеговина, Сараево, се проведе обучение на учители от екипите на различните държави, свързано с изграждане и усъвършенстване на дигитални умения, педагогически умения, умения за управление на времето и мотивацията, за справяне със стреса  при учители и ученици, за комуникация „родители-учители“, „родители-деца“, „учители-ученици“. В срещата взе участие госпожа Лилия Иванова, старши учител в начален етап.

В рамките на проекта тя ще предаде придобитите знания и умения на своите колеги от начален етап и ще организира обучения за родители по темата на проекта. Партньорството дава чудесни възможности на участниците за опознаване на различни образователни системи, култури и обичаи.

Повече може да научите от Фейсбук страницата на проекта и от видеото за срещата в Сараево.Дата на публикацията: 13 Април 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки