13Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

С „живота" на една обувка се запознаха ученици от СОУ за европейски езици

Ученици от 10д клас, СИП по екология и СИП по химия, под ръководството на учителите по химия и физика – Анка Билчева и Стефка Георгиева, дебатираха въпроси за кръговрата на веществата в природата в техносвета и разликата между тях. В отделни работни групи се запознаха с „живота“ на една обувка – от полето, на което расте памукът, до сметището, където остава завинаги.

За да бъдат по-малки купищата отпадъци, учениците презентираха  начини за рециклиране на хартия, пластмаса, метали, автомобилно масло, автомобили.

Откритите уроци на госпожа Билчева и госпожа Георгиева са част от международен проект „Поуки от природата“  към фондация „Тайм-екопроекти“.

Field Studies Council (Великобритания) - водеща организация
Children’s Environment School (Латвия)

Фондация „ТАЙМ” (България)

Focus Eco Center (Румъния)

Veldwerk (Холандия)

STERM (Испания)

Цел на проекта

Общата цел ще бъде „разработване на иновативни подходи към устойчивото развитие, които развиват способността на училища и организации работещи с млади хора за подготвянето им за поемане на активна роля в създаването на зелена икономика и общество“

Образователният пакет „Поуки от природата“ е разработен на базата на някои от природните принципи и характеристики:
 
„Отпадъците са равни на храна“: В природата всичко се рециклира. Това, което на пръв поглед изглежда като отпадък, всъщност е суровина („храна“) за последващ цикъл. Например, мъртвите листа, падащи от дърветата, се превръщат в почва, захранваща ново дърво. Подобни прозрения могат да се приложат към днешните линейни производствени системи, трансформирайки гив системи със затворен цикъл, където ограничените ресурси са използвани оптимално, а отпадъчният поток е елиминиран.
 
„Многобройни ползи“: Организмите в природата имат многобройни ползи. Те не са просто създадени само с една цел или функция. Целта на едно дърво, например, е да се възпроизведе. Правейки това, дърветата предоставят храна за буболечки и микроорганизми, подслон и гнезда за птици и други животни, хранителни вещества за почвата от гниещите им листа, преобразуват СО2 в кислород и, не на последно място регулират температурата и валежите.
 
„Разнообразието дава сила“: Природата е зависима от множество видове, системи и организми, които и помагат да устои на внезапни промени, шок и стрес, защото разнообразието дава сила. Диверсификацията ефективно намалява риска.Дата на публикацията: 12 Март 2013 Автор: Админ1

Галерия със снимки