18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Ден на рециклирането в СУ за европейски езици Водеща

Ден на рециклирането в СУ за европейски езици

На 18 март в градове от цялата страна ще бъде отбелязан Световният ден на рециклирането. Акцията отправя предизвикателство към възпитаниците на училищата и детските градини от цяла Българияда се включат в едномесечна тематична надпревара и да събират пластмасови опаковки. В периода от 18 февруари до 18 март СУЕЕ взема участие в инициативата чрез своите ученици и учители.

Целта е децата да се запознаят с нуждата от опазване на околната среда и да се поставят основите на тяхното отговорно поведение. Инициативата е ориентирана пряко към ученици, техните родители и учители, за да може да достигне косвено до останалата част от обществото с помощта надобрия пример на децата.

Ученици от испанските паралелки изработиха тематични плакати на испански и български език, за да запознаят децата с разделното събиране, рециклирането и опазването на природата.Дата на публикацията: 16 Март 2023 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки