04Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Средни резултати на учениците от НВО IV, VII и X клас и ДЗИ

 

Средни резултати на учениците от НВО IV клас
Изпит Среден процент от максималния брой точки
Ниво СУЕЕ Регионално ниво Национално ниво
Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета
БЕЛ 83.48 82.43 84.79 72.07 69.96 74.48 70.46 67.5 73.53
МАТ 70.21 72.33 67.56 58.57 59.88 57.07 57.33 57.46 57.19

 

Средни резултати на учениците от НВО VII клас
Изпит Среден процент от максималния брой точки
Ниво СУЕЕ Регионално ниво Национално ниво
Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета
БЕЛ 69.5 65.44 72.59 55.09 49.9 60.83 53.63 48.48 59.11
МАТ 53.19 51.67 54.35 35.87 34.55 37.32 35.32 34.42 36.28
АЕ 92.5 85.5 97.17 90.34 87.6 92.56 88.73 87.22 89.75
ФЕ 92 89 95 92 89 95 92 89 95

 

Средни резултати на учениците от НВО X клас
Изпит Среден процент от максималния брой точки
Ниво СУЕЕ Регионално ниво Национално ниво
Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета
БЕЛ 62,25 58,61 64,24 43,72 38,28 49,76 43,16 38,41 48,4
МАТ 44,59 46,85 43,35 35,77 32,88 38,93 34,72 33,39 36,19
ИТИДК 70,33 70,33   54,94 58,04 46,67 55,64 56,55 54,27
АЕ B1 90,69 88,67 94,75 86,37 87,06 85,33 80,77 80,47 81,11
АЕ A1 93,92 92,5 94,09 93,92 92,5 94,09 88,96 85,8 91,85
РЕ B1 73,75 73,5 74 73,75 73,5 74 83,54 86,41 82,22
ИЕ B1 76,75   76,75 76,75   76,75 75,15 71,77 76,06

 

Средни резултати на учениците от ДЗИ XII клас
Изпит Среден процент от максималния брой точки
Ниво СУЕЕ Регионално ниво Национално ниво
Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета
БЕЛ(ООП), 1 з. 63,06 62,13 63,69 50,74 46,32 55,16 52,77 47,2 58,57
ГИ(ПП), 2 з. 63 63   55,91 52,55 59,28 50,75 48,38 52,78
БЗО(ПП), 2 з. 49,14 43 50,17 44,72 42,17 47,1 41,85 39,74 43,05
АЕ(ПП), 2 з. B2 81,19 82,95 79,93 69,59 68,48 70,45 68,04 66,77 69,12
АЕ(ПП), 2 з. B1.1 74,73 78,13 72,27 78,65 81,48 76,91 83,88 83,97 83,82
РЕ(ПП), 2 з. B2 48,5 53,83 46,72 48,5 53,83 46,72 61,37 59,95 61,78
РЕ(ПП), 2 з. B1.1 66,25 66,25   66,25 66,25   64,07 66,46 62,68
НЕ(ПП), 2 з. B2 58,5 48 69 60,14 53,9 63,61 72,81 69,95 74,05
ИЕ(ПП), 2 з. B2 61,5   61,5 61,5   61,5 72,02 65,15 75,05
ИТ(ПП), 2 з. 60,25 60,25   39,88 41,45 35,18 37,5 37,08 38,14
Мат(ООП), по жел. 32,75 32,75   42,69 44,45 39,75 45,1 46,31 43,22

 Дата на публикацията: 28 Юни 2022 Автор: СУЕЕ