21Февруари2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Ученици от СУ за европейски езици са отличени във Втория национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“, организирано от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Регионално управление на образованието – Русе. Водеща

Ученици от СУ за европейски езици са отличени във Втория национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“, организирано от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Регионално управление на образованието – Русе.

Форумът е с цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта.

Организиран е в няколко тематични направления: Литература; История; Български фолклор; Изкуства; Философия; География.

Защитата на творбите се състоя на 26 юни 2021 г. в Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе.

Учениците от СУЕЕ Теодора Даскалова от 10 а клас и Кристиян Христов от 10 в клас вземаха участие във форума, в който имаше над 100 участници от различни краища на страната.

Теодора Даскалова работи в направление география и екология и представи своята изследователска дейност под формата на презентация на тема „Защитената местност Калимок-Бръшлян“ и бе удостоена със Специално отличие.

Кристиан Христов работи в направление история по тема „Историята на град Русе“  и за представянето на своята изследователска дейност бе отличен със сертификат за участие и Грамота за отлично представяне.Дата на публикацията: 28 Юни 2021 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки