08Март2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Първа транснационална среща по проект „Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности” по програма Еразъм+ Водеща

Първа транснационална среща по проект „Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности” по програма Еразъм+

 

Първата транснационална среща по проект “ECALL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности” се проведе на 14 октомври 2020 в платформата Зуум. В срещата се включиха представители на всички партньорски организации – Мария Милошевска, Ана Поризова, Васка Божаджи от НПО „Доминиум“ от Скопие (координатор на проекта), Нико Цветкович  и Таня Баданяк от Градска Библиотека Риека, Хърватия (партньор), Биляна Илиева и Елка Симеонова от СУЕЕ (партньор).

По време на срещата партньорите представиха организациите си и тяхната дейност, обсъдиха в детайли финансови и административни аспекти на проекта и основни документи, между които План за оценка и мониторинг и План за разпространение на резултатите. Споразумяха се за сроковете за изпълнение на проектните дейности и за промени, които се налагат заради пандемията от КОВИД 19.

Участниците споделиха надеждите си, че следващите срещи и дейности ще се осъществят  на живо. Дата на публикацията: 16 Декември 2020 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици