13Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Отборът по предприемачество на СУЕЕ се представи достойно на 25-ите Национални ученически състезания по икономика Водеща

Отборът по предприемачество на СУЕЕ се представи достойно на 25-ите Национални ученически състезания по икономика

 

На 16.03.2018 година Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира 25-ото поредно издание на Националните ученически състезания по икономика, което се проведе в направленията „Предприемачество” и „Проектиране на мобилно приложение”. В двете направления участваха общо 113 ученици от 18 средни училища, разделени в 19 отбора по „Предприемачество” и три отбора „Проектиране на мобилно приложение”. Учениците от СУЕЕ ”Св. Константин-Кирил Философ” Моника Цанева от 9б клас, Михаела Омарова и Радина Великова от 11а клас участваха в три различни отбора по предприемачество. В рамките на състезанието, средношколците генерираха идеи и оформиха предложения за стартиране на собствен малък бизнес. От екипите се изискваше да предложат на пазара продукт/услуга с иновативни характеристики. Казусът бе свързан с избор на: наименование, лого и правна форма за регистриране на фирмата; предмет на дейност и местоположение на предприятието; ресурси и източници на финансиране; характеристики на продуктите и на потенциалните потребители; заинтересовани страни; конкуренция; очакваните разходи и приходи; ценова политика и прогнозни продажби; потенциални рискове; очаквани резултати; добавена стойност и ефекти. Акцентът бе поставен върху оригиналното мислене, творческите способности, атрактивните и уникални идеи на учениците за откриване на незаети пазарни ниши, идентифициране на възможностите за развитие на идеята и концепцията за стартиране на собствен малък бизнес.

Отборите на Моника Цанева и Радина Великова бяха наградени съответно с второ и трето място за иновативните идеи, бизнес плана и презентиране на идеите им. Наградите за двата отбора бяха предоставени от международни фирми с голям опит на пазара: фирма „Basicbike“ LTD и фирма „Yutifarm“ ООД

 Дата на публикацията: 02 Април 2018 Автор: Админ1

Галерия със снимки