01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Единен държавен изпит (ЕГЭ) по всички предмети от руската образователна система Водеща

Единен държавен изпит (ЕГЭ) по всички предмети от руската образователна система

От тази година СОК „Камчия“ ЕАД е акредитиран за провеждане на Единен държавен изпит (ЕГЭ) по всички предмети от руската образователна система. Желаещите зрелостници от настоящи и минали випуски могат да подадат заявления за явяване на ЕГЭ до 1 февруари 2015 година в Учебно-възпитателен център „Юрий Гагарин“, който се намира на територията на СОК „Камчия“.

Изпитите ще се проведат в две сесии:

  • за минали випуски – 23 март – 24 април 2015 г.
  • за настоящия и минали випуски – 25 май – 26 юни 2015 г.

На изпитите могат да явят ученици, които успешно са завършили средно образование в образователни институции във и извън пределите на Русия. Те трябва да са издържали писмения изпит „Итоговое сочинение“, датите за което са 4 февруари 2015 г. и 6 май 2015 г. и също ще се проведе в учебно-възпитателния център на СОК „Камчия“.

Успешна издържалите ЕГЭ по руски език имат право да кандидатстват във висши учебни заведения в Русия, в т.ч. по специалността „руска филология“.

Повече информация можете да получите на сайта www.sok-kamchia.com .Дата на публикацията: 26 Януари 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици