16Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Трето издание на Младежка Академия на НМФ Водеща

Трето издание на Младежка Академия на НМФ

Младежката академия на Национален младежки форум /НМФ/ е отново тук и търси най-обществено, позитивно заредените млади хора в България. Ако искате да бъдете част от младите лидери на Европа, не чудете къде ще прекарате края на лятото. МА2014 ще избухне отново с много творческа енергия за личностно развитие и емоции, които ще Ви изтрелят в облаците на нови [...]

Младежката академия на Национален младежки форум /НМФ/ е отново тук и търси най-обществено, позитивно заредените млади хора в България. Ако искате да бъдете част от младите лидери на Европа, не чудете къде ще прекарате края на лятото. МА2014 ще избухне отново с много творческа енергия за личностно развитие и емоции, които ще Ви изтрелят в облаците на нови знания, умения и мотивация за промяна, заедно с още 60 вдъхновители от цялата страна.

 Национална лятна академия „Млади лидери 2014“ на Национален младежки форум е събитие за тези, които искат да развият и усъвършенстват лидерските и комуникационните си умения, младежи от цяла България, събрани от идеи, концепции и желание за позитивна промяна в обществото.

 Младежка академия 2014 е разделена на три последователни нива, всяко от които със специфични обучителни модули и заложени цели за развитието и придобиването на конкретни компетенции съвкупност от нагласи, знания и умения, както следва:

  •  Клас 1 – Основни лидерски и граждански компетенции;
  • Клас 2 – Умения за аргументиранопредставяне и защита на политически становища и ролята на младежките организации в гражданското участие;
  • Мастер клас 3 – Обучение за младежки обучители и мултипликатори.

 Участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!

 Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf ), не по-късно от 8 август (петък) 2014 г.

 Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени, чрез електронна поща след 22 август.

 Първо ниво Академията:

Клас 1 ще се проведе по традиция на ученическа база „Атия“, община Созопол, в периода 7 – 11 септември т.г. за близо 60 млади хора. Участниците ще бъдат разпределени на фокус-групи, с които ще работят професионални обучители. Всеки работен ден започва с лекция по обществено значима тема и активна дискусия. Освен запознаване с конкретна тема, тази част има за цел да упражни говоренето и дискутирането на участниците по определени теми и развитието на отношение по темата и придобиването на знания.

 Участниците ще получат сертификат за умения, придобити в клас 1. Преди началото на Клас 2 от Академията, организаторите ще селектират участниците за следващо ниво на база напредъка и демонстрирането на мотивация за продължаващо участие по време на клас 1.

 Второ ниво на Академията

В Клас 2 екипът на академията и участниците ще продължат да работят за надграждане на нови умения, свързани с участието на младите хора в публични срещи и дискусии, представяне и защита на политически становища. Симулации на структурен диалог и политически дебати.

 По време на клас 2 ще се наблегне изцяло на творческите и лидерските умения за участниците и възможностите им да участват пряко в процесите на вземане на решения и да създават собствени аргументирани решения по актиални проблеми. По време на тази дейност ще организираме симулации на срещи с отговорни институции, симулации на дебати и симулации на процес на лобиране.

 По време на втория клас ще наблегнем и на важността на презентационните и комуникационните умения.

 Трето ниво на Академията

В Клас 3 ще се подготвят бъдещи обучители (тренери, които ще съдействат на НМФ  за развитието на капацитета на младежките организации в по – широк обхват и с постигнато високо качество). В това ниво участниците ще придобият опит и компетенции как да предават знания.

 Завършилите клас 3 ще могат да кандидастват за включване в Звеното от обучители на НМФ.

 Методиката на работа на Младежка академия следва най-високите достижения в сферата на неформалното обучение. Всички активности в Академията са внимателно и балансирано подбрани, за да донесат максимален ефект в работата и ефективно учене. Опитът, който имаме от работата си с обучители от Европейски младежки форум и споделянето на обща методология ни дава увереност в постигането на високи резултати.

 Със своите Младежки академии, НМФ си поставя за цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, уменията, волята и мотивацията да бъдат двигател на позитивни, обществено значими процеси.

 При възникване на допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете на youthacademy @nmf.bg

Източник: nmf.bgДата на публикацията: 01 Август 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици