10Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

СОУ за европейски езици e домакин на ІХ Национална олимпиада по география и икономика.

 

Участниците в олимпиадата в три състезателни възрастови групи, общо 77,ще се състезават в два етапа. Състезателните задачи и за трите възрастови групи ще бъдат със затворен, отворен отговор и практическа задача.

Националната комисия ще класира за заключителния етап по 7 ученици от трите състезателни групи. Резултатите от писмените изпити ще се обявят публично. Устният (практическият) изпит ще включва 4 въпроса или 2 въпроса и решаване на казус. Провежда се пред публика.

Тържествено откриване на ІX Национална олимпиада по география и икономика на 26 април в Пленарна зала на Община Русе е от 17:30 ч.

Обявяването на резултатите и награждаването на победителите ще се проведе на закриването на ІX Национална олимпиада по география и икономика в Зала – 2 на хотел „Рига" на 28 април от 14:30 ч.

Участници, получили оценка отличен (6) и завършващи средно образование през настоящата учебна година ще бъдат удостоени със званието „лауреат" на олимпиадата.

Отличен (от 5,50 до 6,00) ще послужи за приемане във висши училища при решение на съответното висше училище.

Учениците, получили оценки от 5,00 до 5,50 от националния кръг на олимпиадата, ползват право да участват в класирането във висши училища при решение на съответното висше училище

На учениците, класирали се на първо, второ и трето място от националния кръг на олимпиадата по география и икономика, МОМН връчва индивидуални грамоти, с които могат да кандидатстват за стипендия, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

В трите дни на националната олимпиада участниците и техните ръководители имат културно-развлекателна програма. Домакин на събитието, организирано от МОМН и РИО-Русе е СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“

 Дата на публикацията: 25 Април 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици