18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Проект "1000 стипендии"

Проект "1000 стипендии" е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.
 
"1000 стипендии"
e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда. Воден от стремежа за постигане на висок коефициент на обществено полезно действие, "1000 стипендии" е планиран като дългогодишен проект.
Мисията на проекта е да създаде условия за социална мобилност и "прескачане" на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. Проектът се стреми да създаде условия за преодоляване на интелектуални предизвикателства и на ограниченията на средата на общуване на деца с изявен интерес към образованието, както и да подкрепя развитието на талантите на изключително даровити деца.
Целите на проекта са да открива и насърчава деца със способности и интерес към личностно развитие, да оказва финансова и консултантска подкрепа и да стимулира стремеж към знание и качествена промяна в личния и интелектуалния статус на стипендианта. Проектът си поставя за цел и да провокира вглеждане в общочовешките и европейските ценности като част от интелектуалното и духовно израстване на младите хора в България. За постигането на тези цели проектът осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги на деца със заложби, както и стимули за техните учители-наставници.
Обхватът на "1000 стипендии" за учебната 2012-2013 година е редовни ученици от шести до единадесети клас (през настоящата 2011/2012 учебна година) в България. Планира се да бъдат отпуснати до 1000 стипендии. До 900 стипендии ще бъдат определени за специални умения, задълбочени знания и отлично представяне в конкурса - основна стипендия (ОС) и до 100 стипендии за изключителни умения - изключителна стипендия (СИУ).

Четирите елемента на основната стипендия са:
 500 лева за цялата учебна година;
допълнителни 200 лева под формата на кредит за книги;
възможност за писмени консултации с видни български учени и специалисти;
достъп до форум на "1000 стипендии".
 

При поне 40% от кандидатите за основна стипендия, наред с показаните умения и знания, ще бъде взет под внимание специфичен социален и/или здравословен статус на кандидата. Подкрепата на деца в неравнопоставено положение остава ключов елемент в проекта. Това включва деца от семейства с месечен доход на член от семейството под 240 лева, деца-сираци, полусираци и такива под институционализирана грижа, както и деца със степен на инвалидност и други сходни обстоятелства.
 
Параметрите на стипендиите за изключителни умения и талант в конкретни дисциплини са:
 1000 лева за цялата учебна година;
400 лева кредит за книги;
възможност за писмени консултации с видни български учени и специалисти;
достъп до форум на "1000 стипендии".
 

За участие в състезанието за СИУ, освен документите за основния конкурс, учениците трябва да представят и свой оригинален материал с рецензия към него и попълнено Приложение 2.
 
Фондация "Комунитас" си запазва правото да определи и допълнителни категории - поощрителни и специални стипендии, в зависимост от представянето на кандидатите.
 
Фондацията си запазва правото да не усвои обявената квота от 1000 стипендии, в случай че кандидатурите не са достатъчно конкурентни и съдържателни или при наличието на други налагащи промяната обстоятелства.
 
На втори план в проекта е заложена и форма, под която "1000 стипендии" да обхване и инициативни и ангажирани учители, които от самото начало се съгласяват да подкрепят стипендианта и да му оказват допълнителна помощ в учебната подготовка и в развитието на конкретните му интереси. За да е валидно участието в екип, задължителни са следните условия: учителят да е преподавател в областта на интерес, посочен като водещ от ученика; учителят да е преподавател в училището на ученика или в общинския детски комплекс, посещаван от ученика; да няма пряка родствена връзка между учител и ученик в екип.

Кандидатстването в екип с учител не носи предимство, при който и да е етап от класирането.

Покана ТУК

Официален сайт: 1000stipendii.orgДата на публикацията: 26 Февруари 2013 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки