09Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Конкурс за превод по случай 60-годишния юбилей на СУЕЕ Водеща

Конкурс за превод по случай 60-годишния юбилей на СУЕЕ

„Съвършенството е непостижимо, но стремежът към него прави превода по-добър!“

СУ за европейски езици организира конкурс за своите възпитаници от VIII до XI клас за превод от български език на всички изучавани в училището езици и от чужд език на български.

Регламент на конкурса

Участници:

  • Ученици от VIII до XI клас

Категории за всички езици

  • Проза
  • Поезия

Изисквания за оформяне на превода

Преводите да бъдат оформени в текстов формат в:

  • MS Word или Google Docs,
  • шрифт – Times New Roman,
  • размер – 12,
  • подравняване – двустранно,
  • с отстъпи в началото на абзаците – 1 пункт.

Учениците да предадат своите преводи на учителите си по Български език и литература и по чужд език, както разпечатани във формат А4, така и в електронен вариант на служебната им поща.

За повече информация и текстове се обърнете към учителите си по български и чужди езици. Текст за превод може да си вземете и от библиотеката на училището.

Краен срок за предаване на преводите:

24.04.2022 г.Дата на публикацията: 23 Март 2022 Автор: СУЕЕ