17Май2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
„Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности” в Градска Библиотека Риека, Хърватия и СУ за европейски езици Водеща

„Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности” в Градска Библиотека Риека, Хърватия и СУ за европейски езици

През последната една година СУ за европейски езици, Русе работи  по проект „ECALL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“ по програма „Еразъм+“ с координатор НПО „Доминиум“, Македония и партньор Градска Библиотека Риека, Хърватия.

През последните три месеца се проведе изследване на терен на реалната ситуация в организирането на извънкласни дейности, като се акцентира на тези, които са свързани с изучаването на роден и чужд език.

Партньори в това проучване бяха основните училища от Скопие „Панайот Гиновски“, „Дане Крапчев“ и „Братство и единство“. Изследователски екип проведе анкета, която включваше въпроси към родители и учители, а също и към целева група от ученици и учители. Бяха включени 200 анкетирани. Получените данни са обработени и предстои да се направи анализ на резултатите. Този анализ ще повлияе на качеството на интелектуалните продукти, върху които вече работят екипи от експерти.

На 5 февруари в платформата Zoom се проведе онлайн работна среща на партньорите, на която се обсъдиха предстоящите дейности. През следващите месеци предстоят обучения, които ще се организират от представители на партньорите от Хърватия и СУЕЕ.Дата на публикацията: 15 Март 2021 Автор: Админ1