13Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Традиционно международно онлайн участие в педагогически четения на учителите по руски език Водеща

Традиционно международно онлайн участие в педагогически четения на учителите по руски език

 

На 22.11.2018 г. учителите по руски език от СУЕЕ взеха участие в онлайн педагогически четения с град Волгоград с доклади на тема "Проектно-изследователската  дейност в урочната и  извънурочна работа".

Такива онлайн връзки и участия се превръщат в традиция за у-щето ни, като дават стимул за работа с практически насочени и иновативни методи в преподаването на руски език. Връзките ни с лицей №8 от Волгоград  датират от участието му в четирите Международните педагогически конференции, организирани от РУ и СУЕЕ.

Сигурни сме, че ще  продължат с успех и в бъдеще.

 Дата на публикацията: 23 Ноември 2018 Автор: Админ1