21Февруари2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Училища в облака - създаване на съдържание

Тема на обучението

Училища в облака - създаване на съдържание

Място на провеждане

СУЕЕ

Период на провеждане

14.05-15.05.2022 г.

Начален и краен час

09:00-15:00

Обучителна организация

ЦТО

Брой на учителите 5

 Дата на публикацията: 14 Май 2022 Автор: СУЕЕ