09Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Протокол за резултатите на учениците от Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език Областен кръг - учебна 2022/2023 година

Протокол за резултатите на учениците от Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език Областен кръг - учебна 2022/2023 година

Област Русе

Име, презиме, фамилия Резултат в точки
Константин Йорданов Иванов 38
Павел Павлов Христов 62
Пресиана Добромирова Георгиева 49
Богдан Любомиров Капнилов 64
Даниела Даниелова Пенева 52
Киара Красимирова Димова 62
Валери Мариев Неев 54
Ния Светославова Дукатска 58

* В таблицата не са публикувани резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание Дата на публикацията: 14 Ноември 2022 Автор: СУЕЕ