02Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

ХVII Национален конкурс ''Космосът - настояще и бъдеще на човечеството''

Конкурсът се организира от Фондация "ЕВРИКА" с научното ръководство на Института за космически изследвания и технологии към БАН и в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции.

В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления:

1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години)
Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др.
2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години)
3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други
4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години)
5. Рисунки на тема "Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години)

Рисунките са във формат А3 или А4.

Краен срок: 26 май 2015 г.

Още информацияДата на публикацията: 15 Април 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици