13Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс за снимка и рисунка посветен на Международния ден на водата – 22 март.

Целта на конкурса е от една страна да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга да осмисли значението на водата в и за живота на ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата, която тази година е посветена на края на международното десетилетие 2005-2015, обявено от ООН.

 ТЕМА: „ВОДА ЗА ЖИВОТ“

 КОНКУРС ЗА СНИМКА: Могат да участват младежи над 14 години;

 КОНКУРС ЗА РИСУНКА:  три възрастови групи:

  • до IV клас
  • от V до VII клас
  • от VIII до XII клас

 Формат: 35/50 см. Без паспарту

Техника – без ограничение

Брой рисунки – до 2 от участник

 Авторите трябва да напишат следните данни на гърба на творбите:

трите имена, училище, клас, години, телефон за връзка.

 КРАЕН СРОК НА ПРЕДАВАНЕ/ПОЛУЧАВАНЕ: 17 МАРТ 2015 г.

 - В ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕ

Ул.”Райко Даскалов” № 2 А   тел.082/ 834 723, +359 87 993 3370

 - Във  „В и К” ООД                                 

Ул.”Добруджа” №6 – деловодство, тел.082/ 820 195

 Снимките можете да изпращате и на e-mail: yc.ruse@gmail.com

 - Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

-Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури съставено от професионалисти във всяка от отделните области.

-Решението на журито е окончателно.

 Информация за резултатите от конкурсите можете да намерите на

сайт  www.yc-ruse.org    

 За повече информация – В. Цонева,  тел. +359 89 440 6419, +359 87 993 3370Дата на публикацията: 12 Март 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици