26Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс „Времето на парите и духовността”

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ

 КОНКУРС

„ВРЕМЕТО НА ПАРИТЕ И ДУХОВНОСТТА”

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Организатор:Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

Тема:„Времето на парите и духовността“

Категории: Участниците в конкурса могат да изпращат творби по темата в следните категории: есе и/или мултимедия.

ИЗИСКВАНИЯ

Участници: Конкурсът е отворен за всички желаещи. Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории:

 -до 19 години;

 - над 19 години.

Участниците задължително посочват в коя от категориите участват.

До участие в конкурса не се допускат пряко ангажираните с конкурса представители на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе.

       РЕГЛАМЕНТ

Есетата трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали.

Мултимедийните презентации могат да съдържат до 20 слайда. Филмитеда са с продължителност до 10 минути.

Всеки автор може да участва с до две творби във всяка една от категориите.

Придружаваща информация за авторите и в двете категории:трите имена на автора; в коя възрастова категория участват; учебно заведение/месторабота; дата, месец, година на раждане; личен телефон и e-mailза връзка.

КРИТЕРИИ: 

  • оригиналност 
  • въображение
  • цялостно въздействие на творбата 

Крайният срок за изпращане на творбитее16 април 2015 година, включително. Важи датата на пощенското клеймо или на електронната поща.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени  по време наНационалната библиотечна седмица през месец май 2015 г.

       НАГРАДИ

Ще бъде връчена една ГОЛЯМА НАГРАДА

Във всяка от категориите ще бъдат връчени по една награда за 1-во, 2-ро и 3-то място.

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ

Всички получени есета и мултимедийни презентации ще бъдат публикувани на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“- Русе www.libruse.bg.

Изпратени за участие в конкурса творби не се връщат.

С участието си всеки автор приема условията на настоящия регламент.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Всички творби за конкурса, придружени с информация за автора, могат да се изпратят по куриер или по поща на адрес:  Русе, 7000, ул. „Дондуков-Корсаков” № 1, Регионална библиотека „Любен Каравелов”, За конкурса „Времето на парите и духовността“ или по електронна поща  на: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , с тема на писмото ”За Конкурс”.     

       Мултимедийните презентации и филмимогат да бъдат изпратени като линк към YouTubeили SlideShareна посочените електронни пощенски адреси.

За контакти и допълнителна информация:

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Mob.: + 359 878 574 916, + 359 878 574 919.Дата на публикацията: 15 Януари 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици