29Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национален конкурс „Словото на младите”

ФОНДАЦИЯ „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ” и ФОНДАЦИЯ „СТОИЛ КУЦЕВ-ДАСКАЛА”

ОБЯВЯВАТ 

Национален конкурс „Словото на младите”

www.slovotonamladite.com

Конкурсът е част от Проект „Словото на младите”, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия    механизъм на ЕИП 2009-2014 

ДОМАКИН: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ” 

Журито на конкурса, съставено от творци в областта на литературата и визуалните изкуства, ще присъди следните награди: 

  1. Литературно творчество: Награди „Огънят на Орфей” (1, 2, 3 място) – в две възрастови групи: до 14 г. и до 25 г. Всеки може да участва с творби без жанрово ограничение (стихотворения, разкази, повести и др.) – до 10 печатни страници общо.
  2. Други изкуства(изобразително изкуство, фотография, запис на музикално, танцово, театрално изпълнение и др.) -  (1, 2, 3 място) в три възрастови групи:

до 11 г. ,  до 16 г. и до  25 г. включително

Всеки участник може да изпрати  до три свои творби (рисунки, фотографии, видеоклип и др.) . Формат и техника по избор.  Записите да са на диск. 

Конкурсът е на свободна тема, но се очаква в творбите да бъдат застъпени проблеми, свързани с демократични и общочовешки ценности, в това число разбирателството и диалога между различните етноси.

Поне една от изпратените творби да бъде насочена към следните тематични ядра:  ВЪПРОСЪТ ЗА ДРУГИЯ, ИЗБОРЪТ МЕЖДУ ДОБРО И ЗЛО, ЖЕЛАНИЕТО ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ, КАЗАНАТА ИЛИ ПРЕМЪЛЧАНА ДОБРА ДУМА.

Разкажете своята ЛЕГЕНДА ЗА РОМИТЕ в слово, рисунка, фотография, песен, клип и др.           

Ще бъдат връчени специални награди „ЛЕГЕНДА ЗА РОМИТЕ” – независимо дали сте част от ромската общност или просто искате да я опознаете и да ни я покажете.

Дайте воля на своите творчески умения и желание да споделяте! Експериментирайте със слово, форми, цвят, различни техники. Провокирайте! 

Изпратете своите творби по пощата на адрес:

гр.Пловдив - 4000, П.К. 363, Фондация „Огънят на Орфей”, за конкурса

КРАЕН СРОК: 28.02.2015 г.

Не забравяйте да напишете:собствено, бащино и фамилно име, адрес, телефон, електронен адрес (e-mail), учебно заведение!

Номинираните творби ще бъдат включени в литературни сборници и DVD, издадени от проект „Словото на младите”.

Отличените ще получат своите награди на церемония за награждаване в град Пловдив. Не се изпращат награди по пощата.Дата на публикацията: 15 Декември 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици