31Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Видеоконкурс на МОТ за млади хора

Краен срок: 10 април 2012 г.

Международната организация на труда организира конкурс за видео, посветено на последиците от безработицата за младите хора и техните общности.
Видеото следва да е до 2 минути и да са на английски, френски или испански език (при другите езици се очакват субтитри на споменатите 4 езика). Могат да участват младежи на възраст от 18 до 29 години.

Както знаете фондация „Пайдея” стартира проект „Европейска мрежа за образование за развитие”, който предвижда мултимедийно състезание между визуални продукти посветени на устойчивото развитие с акцент върху целите на хилядолетието на развитие. Както знаете равенството между половете е една от тях и това е една прекрасна възможност за всички онези, които вече работят по темата.

 Много училища и младежи проявиха желание да се включат в този проект, но за съжаление не успяха. За всички тях  този конкурс е една чудесна възможност да изразят визуално своето мнение по темата за ролята на младите хора в пазара на труда.

http://www.equalitynow.org/me  http://www.equalitynow.org/me http://www.equalitynow.org/me Дата на публикацията: 30 Март 2012 Автор: Директор
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици