26Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Нови медийни посланици

С цел да насърчава и развива Ресурсния център на Групата на европейската младеж за промяна (Resource Center GEYC) в Букурещ, Румъния, отправи покана за представяне на кандидатури за поста на "Нов медиен посланик" - за три месеца практическо обучение в областта на социалните медии, мултимедия, PR и комуникационни умения: - 3-месечният период на обучение е от 15 септември до 15 декември 2014 г.; - Участие: най-малко 5-10 часа / седмично; - Всички дейности ще се извършват по инициатива на кандидата, следователно те могат да бъдат онлайн или на местно ниво, за да не се изискват никакви разходи за сметка на кандидата. Кандидатите следва да могат да общуват на английски.
Краен срок: 1 септември 2014 г.  http://www.geyc.ro/2014/07/nma.htmlДата на публикацията: 01 Август 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици