13Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Седми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе`2014

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

 СТАТУТ

на

Седминационален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе`2014

 

  • В конкурса могат да участват ученици от 2-ридо 12клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката
  • Темите са по раздели: „ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА” - за литературно творчество; и „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО–КАУЗА И мИСИя” - за журналистика

 

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.

 КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

 І. Литературно творчество –

 А. Поезия

 Б. Проза /разказ,приказка/

  • Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

 ІІ. Журналистика -

 А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

 Б. Колективна /ученически вестник/

 РЕГЛАМЕНТ:

 А. За раздел литература:

 Право на участие имат всички ученици от 2-ридо 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – доIV клас

Втора група – от Vдо VII клас

Трета група – от VIII доXII клас

 Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос /художествена проза/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и  приказката: да бъдат до 2 /две/ печатни страници.

 Б. За журналистическия раздел:

 1. Индивидуално участие:

 Право на участие имат всички ученици от 2-ридо 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – доIV клас

Втора група – от Vдо VII клас

Трета група – от VIII доXII клас

 Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

 Материалите може да са публикувани, но не и награждавани в конкурси; да са до две печатни страници.

 2. Колективно участие:

 Право на участие имат ученически екипи, които издават ученически вестници.

 Изисквания към вестниците: екипите могат да участват с периодични или тематични броеве на издавания от тях вестник /формат - без значение/.

 За участие в конкурса е необходимо да изпратят 3 /три/ различни броя, издадени в периода 2013-2014 година и неучаствали в други конкурси, както и информация за изданието: издател, редакционна колегия, адрес, телефон, име за връзка. /Важно уточнение: Вестниците да се изпращат като завършен цялостен брой на хартия - в плик по пощата, или в краен случай в електронен вариант като единичен файл в PDF формат - по ел.поща/.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

 1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка /за индивидуалните участници/, адрес на редакцията, телефон за връзка и/или електронна поща /за колективните участници/.

 2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 10 октомври 2014г. на АДРЕС:

 Общински детски център за култура и изкуство

гр. Русе 7005, кв. “Здравец”, ул.” Околчица” 9

За Седмия национален конкурс “Стоян Михайловски”

 и по интернет на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

  • За допълнителна информация:тел.082 845 471; 0878 822 353.

 КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

 1. Журито ще класира изпратените творби най-късно до 22 октомври, а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 24 октомври. Списъкс наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

 2. Заключителният етап на Седмия национален конкурс “Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр.Русе на 1 ноември т.г. /събота/ - програмата организаторите ще публикуват допълнително, заедно с поканата към наградените участници.

 3. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

 В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА,във всяка от трите възрастови групи ще има класиране запърва, втора и третанаграда и поощрения.

 Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /две  индивидуални - по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика, и една колективна – за творчески екип на вестник/.

 Конкурсът за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” е вписан в КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУСЕ И В Националния календар на Министерството на културата.Дата на публикацията: 04 Юли 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици