01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс на МОН за изработване на сайт за превенция на противоправни деяния, извършвани от деца и срещу деца

Параметри на сайта

Предстои обявяване на конкурс от Министерство на образованието и науката за изготвяне на сайт, в който да вземат участие ученици в гимназиален етап на обучение от училищата от цялата страна.

Конкурсът се обявява в изпълнение на Дейност 3.5 от проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“. По проекта работи сектор „Детска престъпност“ при Главна дирекция „Национална полиция“(ГДНП) – МВР в сътрудничество с Министерство на образованието и науката(МОН), Върховна касационна прокуратура, Национална комисия за борба с трафика на хора, Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане при Министерството на труда и социалната политика и Фондация „Център Надя“.Дата на публикацията: 24 Юни 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици