31Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят”

 Формуляр за кандидатстване

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА ВАРНА

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ”

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ГР. ВАРНА

ОБЯВЯВАТ

Националенлитературен конкурс за създаване наавторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят”, 

посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов,

дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – гр. Варна 

Тема на конкурса за 2014година:  „ПАМЕТ” 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

  1. В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години от училища с български състав в Украйна, Молдова и Сърбия.

 КАТЕГОРИИ:

авторски текст на английски език

авторски текст нанемски език 

  1. ЖАНРОВЕ: кратък разказ, есе и поезия. Формата, жанрът и заглавието на конкретната творба са по избор на участника. 
  2. Кандидатите могат да участват и на двата езика със свои авторски произведения. Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител. 
  3. Конкурсът е индивидуален и има задочен характер. 
  4. Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола (8страници), формат А4 едностранно, шрифт и размер TimesNewRoman 12. Всеки ученик може да участва с един или няколко текста, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници. 
  5. Конкурсът е анонимен. Материалите се представят в два екземпляра в голям плик, в който се поставя запечатан малък плик с попълнен и подписан ФОРМУЛЯР за кандидатстване. Участниците прилагат своята творба и на електронен носител (CD). 
  6. Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg-varna.eu/
  7. Конкурсните материали се изпращат на пощенския адрес на организатора – Първа езикова гимназия – гр. Варна. 

9010 гр. Варна ул. „Подвис” №29

            Първа езикова гимназия - за КОНКУРС 2014 

  1. Участниците се задължават стриктно да спазват изискването за анонимност. 
  2. Срокът за представяне на конкурсните материали е 30.ІV.2014 г. (важи датата на пощенското клеймо). 

            За въпроси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Дата на публикацията: 10 Март 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици