10Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национален конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан”

СТАТУТ

на Национален конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан”

Конкурсът- изложба за детска рисунка на тема  „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря - Трифон Зарезан и на Деня на гр.Сунгурларе – 14 февруари
Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
ОРГАНИЗАТОРИ:
Министерство на образованието и науката
Национален дворец на децата
Регионален инспекторат по образование – гр.Бургас
Община Сунгурларе
Медиен партньор – Вестник „Аз-Буки”
ГЛАВЕН  КООРДИНАТОР:
ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – гр. СУНГУРЛАРЕ
СЪСТАВ НА ЖУРИТО:
Определя се от МОН. В състава на журито се включват:
-експерт по изобразително изкуство на МОН;
-представител от РИО – гр.Бургас  /художник/;
-представител на ОДК – гр.Сунгурларе.
УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
7-10г., 11- 14г.,15 – 18 г.
ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
-Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
-Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.
РЕГЛАМЕНТ:
Всеки  участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
Крайният срок за получаване на творбите в ОДК гр.Сунгурларе
е 28.01.2014 година. Произведенията няма да се връщат.
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват  получените  творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

ЖАНРОВ  ОБХВАТ: В конкурса могат да участват творби на:
живописта;
графика /рисунка, карикатура/;
скулптура;
- приложно-декоративни творби и проекти.
  Материали и техники: По избор.
Формат на листа:
А 4 или блок № 4;
 35 х 50 см – без паспарту.
Всяка творба да съдържа следната информация:
трите имена на автора;
клас, възраст;
училище, извънкласно звено, ръководител;
точен адрес и телефон ;
опис на изпратените творби.
НАГРАДЕН  ФОНД:
Журито присъжда награди  /грамота и статуетка/ по раздели:
за живопис и за графика;
за пластика и за приложни изкуства.
Наградените творби ще бъдат подредени в изложба. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си. Списък с имената на победителите ще бъдат публикувани във в. „Аз-Буки” – медиен партньор на конкурса. 
Разходите  /пътни, храна, нощувка / са за сметка на участниците. НАГРАДИТЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ПОЩАТА!
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
Гр.СУНГУРЛАРЕ – п.к. 8470
БУРГАСКА  ОБЛАСТ
Ул. „Георги Димитров” № 6
Общински детски комплекс
за конкурса „Св.Трифон Зарезан”
Телефон: код 05571  55-49
Мобилен телефон: 088 6470244 – ПЕНКА ПЕТРОВА

 Дата на публикацията: 19 Ноември 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици