02Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Евродепутатът Мария Габриел обявява ежегодния ученически конкурс на европейска тематика

 

Тазгодишният конкурс е насочен към учениците от всички училища на територията на областите Благоевград, Русе и Ловеч и е разделен в три възрастови категории. Целта на конкурса е да приобщи учениците към основните европейски ценности и да ги провокира към опознаване на европейските институции, мястото на България в ЕС и ролята на ЕС на световната сцена. 

Задачата на най-малките участници – от 1 до 6клас, е да изработят рисунка или колаж на тема „Европа през моите очи”. Към творбите трябва да бъде приложено и кратко описание на изобразената идея.

 Учениците в категорията 7-9 клас трябва да напишат есе на тема „България за Европа и Европа за България”. Авторите имат възможност да демонстрират своите познания и виждания за това как нашата страна допринася за развитието на ЕС и съответно предимствата от принадлежността на България към ЕС. Работите трябва да бъдат в обем до 2 стандартни страници. 

Третата възрастова категория участници,обхващаща учениците 10-12 клас, имат задача да изработят мултимедийна презентация по темата „Европейският парламент: гласът на гражданите за Европа”.Темата позволява на учениците да представят своите знания и позиция за ролята на Европейския парламент като пряк защитник на интересите на европейските граждани. Основно изискване към презентациите е да бъдат с времетраене до 5минути или до 10 слайда. 

При изпращане на творбите задължително трябва да бъдат посочени: трите имена на участника; населено място, училище и клас,телефон за обратна връзка и електронна поща. 

Краен срок на конкурса: 15 декември 2013 г.  

Творбите на най-малките участници – рисунки или колажи, следва да се изпратят по пощата на следните адреси: 

За участниците от област Благоевград: 

Европейски информационен център на Мария Габриел 

2933 Хаджидимово, ул. «Димо Хаджидимов» - №49, 

(важи датата на пощенското клеймо) 

За областите Русе и Ловеч:  

Европейски информационен център на Мария Габриел 

7000 Русе, Ул. „Райко Даскалов”-№2

(важи датата на пощенското клеймо) 

Електронна поща за изпращане на есетата и мултимедийните презентации:  

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Предвидени са първи и поощрителни награди във всички възрастови категории,които са: 

- 1-6 клас: MP3 player за класираните от 1-во до 5-то място 

- 7-9 клас: посещение на Европейския парламент в Брюксел за класираните от1-во до 3-то място 

- 10-12 клас: посещение на Европейския парламент в Брюксел за класираните от1-во до 3-то място

Поощрителните награди ще са изненада, а резултатите от конкурса ще бъдат обявени на официални церемонии в периода януари-февруари 2014 година в информационните центрове на Мария Габриел в гр. Хаджидимово и гр. Русе.Дата на публикацията: 04 Ноември 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици