02Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

XIV Национален конкурс за ученически театър на испански език

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

XIVНАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТЪР НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

СОФИЯ, 14 и 15 ФЕВРУАРИ 2014г.

Отдел „Образование” на Посолство на Испания в България в сътрудничество с Министерство на образованието и науката обявява XVНационален конкурс за ученически театър на испански език, който ще се проведе на 14 и 15 февруари в гр. София.

Основната цел на този конкурс е работата по училищния театър на испански език да развие образователни способности, да мотивира интереса към изучаване на чужд език, както и придобиване на нова култура, оценка на работа в екип и подсилване на съвместната работа между участниците.

По-конкретните цели на дейността са следните:

 • Насърчаване изучаването и разпространението на испанския език и култура
 • Засилване удовлетворението на учениците от придобитите от тях знания като им даде възможност да общуват и разработват театрални пиеси в автентична среда
 • Творчески, приятелски и забавен обмен с ученици от различни училища.
 • Запознаване на публиката и журито с творческите възможности на училището
 • Разпространение на драматичното изкуство като артистично средство за общуване и като средство за изучаване на чужд език   

1.УЧАСТНИЦИ 

В конкурса могат да вземат участие всички основни и средни училища с изучаване на испански език. Участието се осъществява в една от следните две категории: 

Категория А:

 • Ученици от Испанските езиковите гимназии и паралелки от Споразумението за сътрудничество между България и Испания. Всяка гимназия може да представи само една творба.  

Категория Б:

 • Ученици, изучаващи испански език в други основни и средни училища. Всяка гимназия може да представи само една творба.

Поради организационни мотиви, ще бъде определен лимит в броя участници от тези училища. В случай, че записаните участници надвишава възможния брой участници Отдел „Образование” ще избере кои творби да участват като вземе предвид редaна записване, продължителността, качеството на представлението и дали отговаря на изискванията от обявата на конкурса. 

2. ТЕМИ И АВТОРИ: 

Авторите и участниците имат свободата да предлагат творби, които смятат за интересни за публиката, към която е насочен театъра, деца и младежи. 

Театралните постановки трябва да бъдат написани от съвременни испански автори или също биха могли да бъдат адаптации от класически испански автори.  

Няма да се допускат текстове, възхваляващи расизма или всякакъв вид насилие, както и тези с расистски, сексистски, дискриминиращи подтекстове или с непристоен и обиден език. 

С цел да се избегне повтарянето на постановки и да се гарантира изпълнението на изискванията, участниците трябва да изпратят до Отдел „Образование” преди 15 октомври името и автора на постановката, за нейното одобрение. 

В Категория Б ще бъдат приети и постановки, написани от преподавател, дори и той да не е испански, ако са адаптирани към тематиката и изискванията на конкурса. 

3. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПОСТАНОВКИТЕ:

 Категория А: 45 минути

Категория Б:

Основно образование:Максимум 15 минути.

Средно образование:Максимум 25 минути. 

4. БРОЙ НА АКТЬОРИ В TРУПАTA:

Категория А: не повече от 8 актьори /актриси

Категория Б: няма ограничение в броя на актьорите. 

5. РЪКОВОДНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Категория А: Трябва да има един или двама ръководни преподаватели, един от които ще бъде испански преподавател, назначен в Испанската гимназия или паралелка от Министерство на образованието на Испания. 

Категория Б: трябва да има един режисьор ръководител на група 

6. ОТГОВОРНОСТИ НА TРУПАТА 

Освен всички задачи по подготвянето на театралната постановка, всяка трупа трябва да изработи поне част от декорите, музиката и костюмите за всяка творба. 

7. ЗАПИСВАНЕ

Всички участващи училища (категории А и Б) трябва да попълнят Формуляр за участие на група /Приложение 1/и списъка /Приложение 2/. 

Участниците от  Категория А, преподаватели, актьори и актриси, помощници, попълват Индивидуален формуляр за участие /Приложение 3/. 

Всички формуляри за записване, според приложените модели, се изпращат по поща, факс или електронна поща на следния адрес: 

Отдел „Образование” на Посолство на Испания в България,

Ул. Шейново, 25, София 1504.

Електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Факс: 00359 (2) 944 15 25. 

8. СРОКОВЕЗА ЗАПИСВАНЕ 

 • Срокът за получаване на Формулярът за участие на група до Отдел „Образование” е до 6 декември 2013г.
 •  Срокът, в който ръководителите трябва да изпратят до Отдел „Образование” Индивидуалните формуляри за записване  на преподаватели и ученици  от Категория А и списъка на учители и ученици (Категория А и Б), заедно с Програмата напиесата, е до 17 януари 2014г.  

9. ЖУРИ 

Председател на журито ще бъде Съветника по образователните въпроси или негов делегиран представител. Ще участва и представител на  Министерството на образованието и науката на България или негов делегиран представител и представители на други Испански институции, преподаватели по испански език, театрални професионалисти или студенти по Испанска филология. 

10. ОЦЕНЯВАНЕ 

Определянето на награди и избора на участници в Международния Фестивал на Училищен Театър на испански език, трябва да бъдат средства за организирането на събитието. Журито трябва винаги да има предвид, че става въпрос за ученически театър и че целите, които се преследват, са основно образователни. От тази гледна точка, критериите за оценка са следните: 

 • Отговаря ли постановката на темите и условията за участие в Театъра
 • Отговаря ли на интересите и възрастта на участниците
 • Качество на изпълнение на ролите като цяло.
 • Ниво на владеене на езика на участниците.
 • Качество на текста: адаптация, версия, оригинална творба
 • Качество на сценичното ръководство
 • Подходящи декори и облекла и тяхната оригиналност.
 • Съобразяване с определеното времетраене.
 • Други критерии, които журито може да въведе предварително. 

11. НАГРАДИ: 

Наградите ще отговарят на следните категории и оценки: 

КАТЕГОРИЯ А: ИСПАНСКИ ЕЗИКОВИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ: 

Журито ще определи и връчи награда за следните категории:

 • Първа награда
 • Втора награда
 • И трета награда 

Театралната постановка, получила първа награда получава правото да участва в Международния фестивал за училищен театър на испански език, който ще се проведе в София от 24 до 28 април 2014г. Софийските гимназии няма да участват в конкурса, тъй като ще бъдат домакини на Международния фестивал и поради тази причина със сигурност ще участват в него.

 Ще бъдат определени следните други награди: 

 • Най-добра актриса
 • Най-добър актьор
 • Най-добра второстепенна актриса
 • Най-добър второстепенен актьор
 • Най-добра адаптирана пиеса
 • Най-добра създадена пиеса
 • Най-добра сценография
 • Други 

КАТЕГОРИЯ Б:УЧЕНИЦИ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА(ОСНОВНИ И СРЕДНИ):

 • Двете най-добри постановки от началните училища
 • Двете най-добри постановки от средните училища
 • Най-добра актриса
 • Най-добър актьор
 • Най-добра второстепенна актриса
 • Най-добър второстепенен актьор
 • Най-добра сценография
 • Други 

12. ДИПЛОМИ 

 • Дипломи за всички участващи групи
 • Дипломи за ръководителите
 • Дипломи за участващите актриси и актьори
 • Диплома за помощниците по светлина и звук. 

София, 7 октомври 2013г.Дата на публикацията: 18 Октомври 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици