01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”

 

 

Фондация  „Устойчиво  развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили, Форум „България – Русия”, Федерация „Съюз на съотечествениците”, МКДЦ „Дом на Москва в София”, Руският културно-информационен център, Съюз на приятелите на България – Москва, СОК „Камчия” ЕАД,

ГАУ „МЦДСОО”, МОО „СОДО”

 

с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката

и

Посолството на Руската Федерация в Република България

 

организират за учебната 2012/2013 г.

 

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”

 

Мото на конкурса: 135 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност.

 

 

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации  – на български и руски език  в три възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас. Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави. Неразделна част от конкурса е викторина, посветена на юбилея.

                         

             Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект  „Заедно в ХХІ век” на Фондация „Устойчиво развитие за България”. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и страните от ОНД.

              Участниците в конкурса могат да участват с избрана от тях подтема в следните насоки:

-минало, настояще, бъдеще на сътрудничеството;

-общи славянски корени, славянска писменост, православие, духовен обмен и контакти;

-135 годидни от Освобождението на България.

-сътрудничество между България, Русия, държавите от ОНД и други държави в областта на културата, образованието, спорта, икономиката, науката, иновациите и др. аспекти;

-връзки между децата и детските организации.

 

 

           

              Цел на конкурса:

-Да стимулира интереса на учениците за запознаване, издирване и проучване на  историята и настоящето на дружбата между народите;

-Да се укрепват традиционните за българския народ българо–руски връзки и отношения и връзките с другите народи;

-Да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между братски народи, взаимопомощ, сътрудничество и всестранен обмен в съвременното информационно общество;

-Чрез средствата на изкуството да се стимулира творческата изява на учениците.

 

                          Условия за провеждане на конкурса:

 

                          Участието в конкурса е индивидуално.

                          В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята

теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни информационни източници.    При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.

              За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон/.

Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст.

             Учениците могат да използват специфичните  средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.

              Писмените работи, записите на песните, рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издадат диск с най-добрите песенни и музикални творби, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и в други държави, участнички в конкурса.

              Учениците, желаещи да се включат във викторината, могат да изпратят отговори на приложените въпроси, като изразят и личното си мнение по тях.

Викторината "135 години от Руско-турската война (1877 - 1878 г.) и

Освобождението на България”се провежда в рамките на Международния  конкурс "Заедно в ХХІ век". Участниците ще се състезават по между си, като въпросите ще бъдат общи за всички. Разработките се изпращат по електронната поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и ще бъдат оценявани в зависимост от следните критерии:

                   -  задълбоченото познаване и излагане на фактите, на събитията;

                   -  личното отношение към изложението и оригинален подход;

                   -  използването на широк кръг от литературни източници.

 

                             Въпроси:

 

        1.  Причини, цели и подготовка на Руско-турската война (1877 - 1878 г.).

             Руската и световната общественост в защита на българите.

        2.  Начало и ход на Руско-турската освободителна война.

        3.  Битката при Плевен и значението й за изхода на войната.

        4.  Шипченската епопея.

        5. Боевете по време на Руско-турската освободителна война въвВашия роден к рай.

        6. Участието на българите в Руско-турската освободителна война.

            Българско опълчение.

        7. Участието на руски генерали и други изтъкнати личности на Руската империя

             във войната.

        8. Краят на войната и последиците от нея.

        9. Възстановяване на българската държавност.

        10. Паметниците на признателност към освободителите на българска земя.

        11.Произведения на литературата и другите изкуства посветени на тези

             исторически събития.

 

Най-добре представилите се участници от различните страни ще се състезават помежду си на заключителна викторина, която ще се проведе през лятото на 2013 г. в СОК "Камчия" пред компетентно (международно) жури.         

 

 

               Организация на конкурса:  

               За участие в конкурса, творбите се изпращат до 30 април  2013 г. в Националния организационен комитет на адрес:

 

МКДЦ „Дом на Москва в София”

За конкурса „Заедно в ХХІ век”

Ул. „Г. С. Раковски” № 92, офис 1

1000 гр. София

Република България

 

Отговорите на въпросите за викторината се изпращат на електронен адрес:  fond.u_r_b@abv.bg

 

               Телефони за връзка с организационния комитет:

 Фондация „Устойчиво развитие за България” тел./факс: ++359- 02-9800425,

 моб. тел.++359-896719620, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 СОК “Камчия” ЕАД ++359-02-9584973

 Национален дворец на децата:++359- 02 9202317

 Сдружение на приятелите на Русия:++359- 02 9446319

 Вестник „Учителско дело”:++359-02 9813528

 

              Всички творби за участие да бъдат придружени с данните: трите имена на автора, държава, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; име на научния ръководител, телефон на ръководителя.  Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.  

 

               Награди:

               Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите. На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РИО на МОМН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците  „Учителско дело”, „Русия днес”, „Жарава” и на сайта на НДД, МКДЦ „Дом на Москва в София”, РКИЦ. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците.  Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награгдаването ще бъдат изпратени по пощата.

 

 

                            Организационен комитет:

 

  1. Станка Шопова – председател на Фондация  „Устойчиво развитие за  България”  - Председател на организационния комитет
  2. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители
  3. Виктор Баженов – директор на Руския културно – информационен център
  4. Геновева Черкезова - главен експерт в Дирекция  „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на Министерство на образованието, младежта и науката
  5. Татяна Досева – директор на Националния дворец на децата    
  6. Светлана Шаренкова – председател на Форум „България – Русия”
  7. Любомир Коларов – председател на Сдружение на приятелите на  Русия „Ал. Невски”   
  8. Марина Дадикозян – председател на Федерация  „Съюз на

       Съотечествениците”                                                                                                

                          9.   Борис Громов – директор на Московския културно – делови център

„Дом на Москва в София”

  1. Боряна Илиева – главен секретар на Федерацията за приятелство с

  народите на Русия и ОНД

 11. Весела Груева – секретар на Централния съвет на Българския

       антифашистки съюз

  1. Скъпидар Николов – секретар на НС на Национално Движение

          Русофили

                          13. Доц. Емилия Лазарова – историк

   14. Проф. Стоян Домусчиев – художник и преподавател в Национална

         художествена академия

   15. доц. Цветана Ралева – преподавател в  катедра „Руски език” в

        Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

                            ОРГАНИЗАЦИОНЕН  КОМИТЕТДата на публикацията: 08 Април 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици