29Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Конкурс по краснопис и правопис, посветен на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Регламент за провеждане на конкурс по краснопис и правопис за учебната 2020/2021 година

Състезанието е посветено на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

В конкурса могат да участват учениците от I до IV клас. Учениците работят самостоятелно върху определения за съответния клас текст като домашна работа. Не се допуска използване на коректор, изтриване и задраскване на букви или думи.

Текстът трябва да бъде преписан от зададен литературен откъс от класния ръководител, като се спазват изучените правила за правопис, пунктуация и краснопис. Задължително условие е да има илюстрация, съответстваща на дадения текст, нарисувана лично от ученика. Няма ограничения в използването на техниката и материалите на рисунките.

На конкурсната работа всеки участник собственоръчно записва трите си имена и класа.

Текстовете трябва да бъдат написани:

  • За I и II  клас на двоен лист с тесни и широки редове;
  • За III и IVклас на лист с широки редове, формат А4;

Срокове:

  • 14.05.2021 г. – краен срок за предаване на конкурсните работи на класния ръководител;
  • 17.05. 2021 г. – конкурсните работи, отговарящи на изискванията се предават на комисията за оценяване и класиране.
  • 18.05 – 20.05. 2021 г. – комисията извършва преглед, оценяване и класиране на състезателните работи;
  • 21.05.2021 г. – комисията представя протокол за резултатите на учениците и обявява резултатите.

Комисия за проверка и оценка на конкурсните работи:

Председател: Росица Гойчева

Членове:

  1. Цветана Иванова
  2. Стефка Пенева
  3. Ирина Стоянова

Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на училището.

Конкурсните работи на класираните ученици ще бъдат изложени във фоайето на училището.

На всички участници желаем успех!

МО на началните учители

Текстове за препис - изтегли файл!Дата на публикацията: 16 Април 2021 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици