01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс за Краеведско историческо изследване “Освобождението на моя роден край в събития и личности” за наградата на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков

 

По случай 140-годишнината от Освобождението на България Фондация „Цоцорков род” обявява Конкурс за самостоятелно краеведско изследвание на тема

„Освобождението на моя роден край в събития и личности”.

Целта е конкурсът да даде възможност на учениците да разкрият и изразят своя творчески талант и идея. Да се събуди интересът им към историята на родния край, да провокира интерес към изследователска работа.

Конкурсът е предизвикателство за участниците да изобразят българската история по оригинален, забавен, сериозен, драматичен и какъвто и да било начин. Използвайки въображението си да докажат, че историята може да бъде интересна, а не само дати и факти.

В конкурса могат да вземат участие всички ученици, които учат редовна форма на средно образование в 10, 11 и 12 клас.

Всеки кандидат трябва да представи творбата си, напечатана в три еднообразни екземпляра и текстът да не е по-голям от 15 хил.знака обем  (8печатни страници).

Краен срок за предаване на творбите – 3 март 2018 г.– Ден на Освобождението и Национален празник на България. 

РЕГЛАМЕНТ

 • Темата да обхваща личности, факти и събития, свързани с кулминацията на националноосвободителните борби и освобождението на България.Тя позволява широк спектър за творчество, отразяващо ролята на личности, факти и събития от историята.
 • Използваната литература и информация да бъде посочена след края на текста.
 • Разработката да бъде написана при спазване на правописните, граматическите и пунктуационните правила.
 • Обемът на текста да бъде не повече от 8 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.
 • Конкурсните произведения ще се журират от комисия, съставена от учени – историци и краеведи.
 • Организатор е фондация „Цоцорков род”.
 • Награди:
  •  Първа награда – 1000 лв.
  • Втора награда – 500 лв.
  • Трета награда – 300 лв.
  • 2 поощрителни награди по 100 лв.

Отчитане на резултатите:

Резултатите от Конкурса „Освобождението на моя роден край в събития и личности” ще бъдат обявени на 20 април 2018 г.

Наградата ще бъде връчена по време на тържествата за празника на гр. Панагюрище на 2 май  2018 г.  на м. Оборище. 

Творби на участниците се приемат до 3 март 2018 г. (трябва да се приложат 3 (три) екземпляра на хартиен носител и диск с файла)

на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

на адрес:

Фондация „Цоцорков род”

За Конкурс „Освобождението на моя роден край в събития и личности”

гр. Панагюрище 4 500

ул. „Георги Бенковски” № 6

(Кино „Модерен театър) 

За допълнителна информация и контакти на e-mail:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Дата на публикацията: 15 Януари 2018 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици