13Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс за есе на тема „Что я знаю о России?”

 

Центърът по русистика на Шуменския университет

и регионалният инспекторат по образованието – Шумен

обявяват конкурс за есе на тема „Что я знаю о России?”

Конкурсът има за цел да обедини всички ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, и да обогати знанията им в тази област. Конкурсът се провежда за пети път. Това издание ще премине под надслов „О цене свободы и братстве – 140 лет спустя”

Участието в конкурса предполага разработването на текстов материал по темата на конкурса. Материалите с размер  от 3 до 10 стандартни страници (Times New Roman 14, интервал 1,5) следва да се изпратят на хартиен или електронен носител не по-късно от 31 януари 2018 г. на адрес:

9700 г. Шумен

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Ул. Университетска 115

Катедра по руски език

(за материалите на хартиен носител)

и на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

(за материалите на електронен носител)

Представянето на презентация или друг илюстративен материал към основния текст носи на автора допълнителен бонус.

Оценяването на материалите ще се осъществи от компетентно жури от вузовски преподаватели и представител на РИО-Шумен по утвърдени критерии. Максималният брой точки, който може да получи даден участник е 80.

Всички участници, събрали 60 и повече точки, ще получат грамота за участие в три степени. Участниците от 12. клас освен това ще получат сертификат на Шуменския университет, който удостоверява, че притежателят на сертификата може да бъде записан за студент в специалностите с руски език на университета.

От Организационния комитет

Критерии за оценяване на ученическите разработки

 

Съответствие на изложението на темата на конкурса

0 – 5 точки

Пълнота на изложението

0 – 10 точки

Ниво на владеене на руския език

0 – 20 точки

Стилистична коректност

0 – 5 точки

Фактологична коректност

0 – 10 точки

Оригиналност на изложението

0 – 10 точки

Умение за защита на собствената позиция

0 – 10 точки

Използвани ИКТ и адекватно подбран илюстративен материал

0 – 10 точки

 Дата на публикацията: 05 Октомври 2017 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици