01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурси на Фондация „Вигория“

Съветът на Обединена Европаобяви 2015 година за „Европейска година на развитието”. Икономическото и социално развитие на едно общество зависи от много фактори, но то безспорно зависи  от личностното развитие  на гражданите на това общество и най-вече отмладите и ангажираните с интелектуален труд. Темата за„развитието” е тясно свързанаспостиженията в областта на науката ис ефективното използване на един много важен ресурс –  ВРЕМЕТО.

 

ФОНДАЦИЯ „ВИГОРИЯ“обявява следните  конкурси:

- „Алхимия на времето” -  за ученици, краен срок 15.04.2016

- „С любов към науката” -  за ученици и учители, краен срок 15.04.2017

 

                        КОНКУРС: АЛХИМИЯ НА ВРЕМЕТО

Национален конкурс за написване на есе на тема: „АЛХИМИЯ НА ВРЕМЕТО“ за ученици от VIIклас и горен курс.

            Хората се различават по раси, възраст, класова и религиозна принадлежност, обичаи, характери, образованост, мироглед, пръстови отпечатъци, единен граждански номер и т.н., но всички, абсолютно всички имат еднакъв запас от време, в рамките на един час, на един месец, на една година. За всеки човек времето тече еднакво бързо. Секундата е с една и съща стойност за всяко живо същество. Един от многобройните фактори, които формират човешките индивиди като различни и неповторими, е отношението им към времето. Развитието, ефективността и разумното използване на времето са фактори, които са в пряка зависимост при формиране на развитото „Аз” на всеки човек.

                                                                                    

            „Времето е в нас и ние сме във времето”

            Тази мисъл върху белия лист, завещана ни от един ярък представител на плеядата мъдреци на българския народ – Васил Левски – има своята непреходна стойност. Водачите на народа безспорно са съзнавали огромното значение на духовното наследство, предавано на следващите поколения, на необходимостта от приемственост и натрупване на познание. Мисълта е движила ръката върху белия лист, за да съхрани за поколенията и вечността една мъдрост – “Времето е в нас и ние сме във времето.”

            Патриархът на българската литература Иван Вазов ни завеща своето разбиране за времето, което в препускащото съвремие придобива все по-голяма достоверност.

„Времето е чисто злато,

можеш да си набереш,

но помни, че е крилато,

бърза, хвърка, щом се спреш”.

                                                                        

            Умеем ли да събираме дребните „песъчинки“ от времето и да ги превръщаме в „злато“?

            Кои сме ние? В каква посока ще се развива човек зависи както от неговите вродени качества, така и от обкръжаващата среда –  какво чете, какви идеи допуска до себе си и обслужва? Като част от квантовия свят, където всичко е взаимно свързано, всеки човек е зависим от заобикалящата го среда, но в същото време е важен фактор за въздействие върху нея.

Разкажете за вашето отношение към времето като ресурс за развитие. В какви извънкласни форми на обучение участвате? Как оползотворявате свободното си време? В какви форми на доброволен труд и социален ангажимент участвате? Кои примери от живота на видни личности или на ваши близки за отношението им към времето ви допадат  или следвате? Какво ви харесва и какво не ви харесва при реализиране и оползотворяване на времето в учебните часовепо химия и физика?

Размерът на есетата може да бъде от две до пет страници нормален формат на А4, шрифт Times New Roman, размер на буквите 14.

Есетата изпращайте по електронен път до 15 април 2016 г. на следните  адреси едновременно: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , а също така и на хартиен носител по пощатав интервала от 1 до 15 април 2016 година на адрес:

СОФИЯ 1000

Централна поща

Пощенска кутия 130

 

Есетата да бъдат съпроводени със следните данни в посочения ред:

            - трите имена на ученика, клас, паралелка

            - пълен пощенски и електронен адрес  и телефонен номер на  училището.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 20 май 2016 година чрез уеб страниците на фондация "Вигория" и изпратени на електронните адреси на всички участници. Допълнително ще се обяви начинът зараздаване на паричните и предметни награди за ученици.

 

 

КОНКУРС: С ЛЮБОВ КЪМ НАУКАТА

 

 Национален конкурс за учители по химия и физика и ученици от VII класи горен курс.

Науката винаги е била двигателна развитието. Тя е едно широко поле за изява на личности, които целенасочено разширяват своите знанияза разкриване на нови научни истини.

България има свой принос за обогатяване на световната съкровищница от открития и за разширяване  на човешкото познание.

Още след отхвърляне на османското владичество, жаждата за свободно развитие в България се проявява във всички сфери. Особено силно  се усеща тя в областта на образованието и науката. В началото на XX век се появяват открития, които са от значение както за родната наука, така и в световен мащаб.

След създаване на стабилни фундаменти на отделните науки от основоположниците, идва цяла плеяда от учени, които дават своя принос в родната и световната наука. Следата, която оставят българските учени, независимо дали извършват своята изследователска и преподавателска дейност у нас или в чужбина, не бива да избледнява с годините. Това не е само като знак на признателност, а и затова, защото животът и дейността на тези изследователи е пример на богати духовно личности, носители на непреходни качества – трудолюбие, усъвършенстване на собствените компетенции, самоконтрол, отговорност, системност, концентрация, любов към науката и прогреса, хуманизъм и др.

„Без корени не може да се лети” – гласи една поговорка. Познанието за собствените корени като народ в исторически, родови и психологичен план създава стабилен фундамент на способността за „полет”, независимо в коя област на човешкото познание ще се реализира младата личност – наука, промишленост, селско стопанство, образование, култура и др.

 

Фондация „Вигория” обявява конкурс за ученици и учители по химия и физика на тема „С любов към науката”. Конкурсът епосветен наживота и дейността на български учени  – химици, физикохимици, биохимици и физици(починали до 2015 включително).

Дейноститена участниците в конкурса могат да бъдат:

  • интегрални уроци за живота и дейността на български учени, съпроводени с демонстрации и съобщения за открития в различни научни области; провеждане на урок-конференция: „Учени от родния град”, „Учени от нашата област”, „Български учени”; посещения на природонаучни музеи; срещи с учени от района или селището; събиране на спомени; провеждане на интервюта с близки и сътрудници на учения; презентации и др.
  • създаване на кът„Български учени” в съответните кабинети или на подходящо място  в училището; постери в снап рамкаможе да се направи за поредица учени, като се постави снимка и кратка справка за учения във формат А4.

Изпратените материали за участие в конкурса трябва да бъдат оформени (нормален формат на А4,шрифт Times New Roman, размер на буквите 14)в папка, придружени с начална страница с координатите на училището и учителя-ръководител, както и списък на дейностите и имената и класа на учениците.

Срок за подаване на заявказа участие в конкурса – до 15 април 2016 г. на електронните адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .Ще се приемат материали и на училища, които не са подали заявка за участие.

 

            Срок за изпращане на материалите(на диск и хартиен носител едновременно) -     от 15 март до 15 април 2017 г.

Пощенски адрес:

СОФИЯ 1000

Централна поща

Пощенска кутия 130

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени  до 20 май 2017 г. чрез уеб  страницата на фондация "Вигория" и изпратени на електронните адреси на участниците. Допълнително ще се обяви начинът за раздаване на паричните и предметни награди за учители и ученици.

 

Възможни са допълнителни пояснения към конкурса.

 

Насочваща информация ще намерите в информационния портал на Фондацията –

http://server21.dyndns.org/vigoria.info/

 

За комуникация:

- електронни адреси (използвайте ги едновременно): Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

-   телефони: 0885652894;0888474392.

 Дата на публикацията: 17 Февруари 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици