02Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

2016г.- Национален конкурс Водата извор на живот- раздел фотография

Статут на конкурса

Обявата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РИО-БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ
“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”
с мото:

„Чиста вода – здраве за всички”
22 март 2016г.

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас в 2 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната.

Регламент: Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

І-ва възрастова група. – ученици 6-8 клас
ІІ-ра възрастова група – ученици 9-12 клас

Всяко учебно заведение може да се представи с най-много 2 творби от възрастова група.

Краен срок: 29.02.2016 г. – важи датата на пощенското клеймо.
Фотографиите не се връщат.
Размерът на фотографиите трябва да е формат А4 и да са отпечатани или копирани на подходяща хартия.
Всяка творба здължително трябва да съдържа следната информация:
• Трите имена на автора
• Възраст, клас
• Училище, школа, клуб или извънучилищно звено и точен адрес
• Ръководител / телефон за контакти и e-mail/

ОТПЕЧАТАНИТЕ ТВОРБИ СЕ ИЗПРАЩАТ С ОПИС И ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА АДРЕС:

Общински детски комплекс
Ул. „Райна Княгиня” 11
Гр. Бургас

Снимки или сюжети публикувани в интернет няма да бъдат класирани, както и такива, участвали в други конкурси.
Фотографии, пристигнали извън определения срок, не се разглеждат и журират!

Организаторите ще уведомят класираните автори до 14 март 2016г., които ще присъстват на награждаването.
Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Информацията ще бъде качена и на сайта на Общински детски комплекс- Бургас: www.odk-burgas.com

За допълнителна информация:

ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643Дата на публикацията: 04 Февруари 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици