11Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национален конкурс за есе „От Батак съм, чичо…”

Исторически музей- Батак

Национален конкурс за есе „От Батак съм,чичо…”

Размисли 140 години по-късно

Инициативата се посвещава на 140 години Априлска епопея-Батак.

   І. Цели на конкурса:

   1. Да дадем възможност на младите хора да покажатпознанията сиза организацията, хода и потушаването на Априлското въстание в Батак.

  2. Да дадем възможност за изразяване на личностна позиция, относно:

     -Априлското въстание- връх в Национално-освободителното движение на българите;

      -Батак- Голгота на Априлското въстание;

      -Батак - Светинята българска.

 3. Да стимулираме творческото мислене.

4. Да възпитаваме родолюбие, национално самосъзнание и самочувствие

  • Идеи за заглавия:

1.”Поколенията трябва да знаят,

     поколенията са длъжни да помнят!”

2.Пред олтара на Светинята Батак

3.Батак- символ вечен на…….

4.”Тук, България стожер забила, ни показа достойнство и сила!”

5.”Няма страшна смърт, страшно е робството”

Всеки участник има правото и сам да избере темата за своята творба, спазвайки основните параметри в регламента за участие.

ІІ. Условия за участие в конкурса:

 1.В конкурса за есе могат да участват ученици от цялата страна, разделени в две възрастови групи:

    - първа група- ученици от V до VІІІ клас;

    - втора група –ученици от ІХ до ХІІ клас.

ІІІ. Изисквания за есето:

 1.Участието в конкурса е индивидуално.

 2. Всеки участник представя в електронен вид разработката си.

 3. Есето трябва да е до 2 страници, формат А4, шрифт Times New Roman, големина на шрифта- 12, интервал 1,5.

4. Конкурсните разработки се създават съгласно изискванията на жанра „Ученическо есе”.

5. Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълен адрес, телефон и e-mailза връзка.

6. Есетата трябва да се изпращат на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

7. Телефон за допълнителна информация и въпроси към нас: 03553 23 39

ІV. Критерии за оценяване:

-Историческа достоверност;

-Ясно и точно формулирана теза;

-Удачно подбрани аргументи;

-Личностна позиция;

-Оригиналност и творчески подход към темата;

-Езикова и стилистична култура;

-Единство на съдържание и форма.

V. Оценяване:

Разработките се оценяват от комисия от специалисти.

VI. Краен срок за изпращане на материалите 03 април 2016 г.

Информация за конкурса ще бъде публикувана на уебсайта на ИМ-Батак www.museumbatak.comи фен- страницата ни във Facebook.

VII. Резултати:

1.Обявяване на победителите- 11 май 2016г.

2. Награждаване на победителите - 15 май 2016 г.

3.За победителите в конкурса сме осигурили много награди и изненади.

Исторически музей- Батак си запазва правото да използва получените литературни работи за изложби, публикации и други дейности, с цел популяризиране таланта на българските деца.

Изпращането на материалите потвърждава съгласието Ви с всички упоменати условия на конкурса.

 

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ   И УСПЕХ,

ЕКИПЪТ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-БАТАК

ОЧАКВА ВАШИТЕ ТВОРБИ!

 Дата на публикацията: 01 Февруари 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици