31Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национален конкурс за детска рисунка „Моето дзи” – 2016

Формуляри за конкурса

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕЖДАНЕ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Национален конкурс за детска рисунка „Моето ДЗИ” – 2016 на тема „Не си сам на пътя – И аз се движа тук!“ част “Безопасността на пътя с ДЗИ“

2. Оценяването се извършва от тричленно специализирано жури. 

3. Официална информация за конкурса на www.facebook.com/realsport.bg

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

1. Деца на възраст 6 – 14 години;

2. Без ограничение на броя участници от една образователна институция /училище, детска градина, читалище и др./. 

ІІІ. РЕГЛАМЕНТ:

1. Училището заявява своето желание за участие в конкурса посредством изпращане на заявка /образец 1/ на адрес: my_dzi@realsport.bgдо 31 януари2016г.

2. Всеки участник има право да представи една творба - живописна или графична формат А4 /21 см. х 29,7 см./ за конкурса „Моето ДЗИ“, на тема: „Не си сам на пътя – И аз се движа тук!“.

3. Оценка на журито:

- Тематичност, изразителност на рисунката и креативност;

- Култура на цвета - цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония. 

4. Творбите се изпращат до 20 март 2015 г./важи датата на пощенското клеймо/ на адрес:

За Национален конкурс „Моето ДЗИ”

Агенция „Реал- Спорт”

Бул. Арсеналски 4

София, 1000

 

5. Съдържание на пощенския плик:           

5.1.      Рисунка:

- На гърба на всяка рисунка се попълва име и фамилия на ученика, клас, училище, град/село;           

5.2.      Информационна карта /образец 2/; 

  1. Декларация за съгласие на родител/настойник /образец 3/; 

Оценяват се само творби, изпратени в срок по т. 3,  придружени със съответните документи /образци 2 и 3/  

ІV. Награди

За победителите и за училищата на наградените

  1. 10те най-високо оценени деца ще получат: пособия за рисуване. 
  2. 10те  най – добри рисунки ще бъдат отпечатани на календар за учебната 2016-2017 година 
  3. Учениците-победители получават грамотаот ДЗИ. 
  4. Училищата, в които учат децата - победители получават:

- Мултимедия;

- Календариза учебната 2016 – 2017 година;

- Почетна грамота.

Журито обявява участниците с най-добрите рисунки на 15 април  2016 г. на сайта на ДЗИ – www.dzi.bgи Агенция «Реал-Спорт» www.facebook.com/realsport.bg

Рисунките не се връщат.Дата на публикацията: 07 Януари 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици