10Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Ученически литературен конкурс по цитат от Стефан Цанев

 

Методическото обединение на учителите  по български език и литература в Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе

със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието -  Русе и с подкрепата на Община Русе 

ОБЯВЯВА

 Ученически литературен конкурс по цитат от Стефан Цанев

29 февруари 2016 година

            ЦЕЛ: Да стимулира развитието на творчеството и въображението на учениците и да даде възможност на участниците да разкрият чрез художественото слово вижданията си за света, провокирани от творчеството на Стефан Цанев.

            РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват ученици от VIIIдо XIIклас, разпределени в две възрастови групи:

 • първа група – VIII– Xклас
 • втора група –  XI– XIIклас

Конкурсът е индивидуален.

            ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

 1. Всеки участник има право да участва с 2 стихотворения и/или1 произведение в проза (разказ, приказка, литературно/ философско есе, лирична проза, импресия, фейлетон, пародия) до 2 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта).
 2. Творбите да са на български език. Под заглавието да е посочен жанрът.
 3. Конкурсът е явен и индивидуален. Всяка отделна творба трябва да е придружена с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст на участника, клас, училище. Данните се вписват във файла с творбата.
 4. Творбите се изпращат като прикачен файл с разширение docили docx
 5. Материалите трябва да са създадени специално за конкурса.

            ТЕМИ:

1. „ВСЕКИ ДЕН/ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЖИВЯВА/ КАТО ПОСЛЕДЕН“                         („Верую“)

2. „СЪБИТИЯТА КАТО ХИЩНИ ПТИЦИ/ ВРЪХЛИТАТ ВЪРХУ НАС“  („Бяло ноктюрно“)

3. „НОЩЕМ СЪМ АБСОЛЮТНО СВОБОДЕН./ НОЩЕМ ЖИВОТА МИ Е БЕЗ ГРАНИЦИ - / ПЪТУВАМ ВЪВ ВРЕМЕТО ПРЕДИ СВОЕТО РАЖДАНЕ И СЛЕД СВОЯТА СМЪРТ“                                                                                                                                            („Първа хирургия“)

4. „ХОРА, НЕ ЗАЛОСТВАЙТЕ УШИ - /ДУМИТЕ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО МИНАВАТ ПРЕЗ ЧЕРЕПИТЕ“                                                                                                     („Апология на живото слово“)

5. „НЯМА НИЩО ПО-ОПАСНО ОТ РАВНОДУШНИТЕ - /ТЕ ВИНАГИ СА ЕДНАКВО ПОСЛУШНИ“                                                                                                                   („Традиция“)

6. „КАК/ МОЖЕ ДА БЪДЕ УБИТА ЕДНА ИДЕЯ? […]ДОСТАТЪЧНО Е ДА ГОВОРИШ СКУЧНО ЗА НЕЯ.“                                                                                               („Монолог на агитацията“)

7. „ДА БЪДЕ ХЛЯБА БЯЛ – НЕ Е ДОСТАТЪЧНО.“    („Да бъде хляба бял – не е достатъчно“)

8. „ДОКЪДЕ СТИГНАХМЕ? ЗА КАКВО БЕШЕ ВСИЧКО?“                              („Автореквием“)

9. „СЪМНЯВАМ СЕ В БИОЛОГИЯТА, ОТХВЪРЛЯМ ЕСТЕСТВЕНОТО“      („Автореквием“)

10. „БЛАЗЕ НА МЪРТВИТЕ, ЧЕ НЕ ВИДЯХА/КАК ИДЕАЛИТЕ ИМ СРАМНО МРЯХА“                                                                                                                                           („Реквием“)

11. „ДЕ БЯХТЕ ВЧЕРА/ ВИЙ, ГЕРОИ ДНЕШНИ?“                                                      („Митинг“)

12. „КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С ОЗЪБЕНАТА СИ АЛЧНОСТ, КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С БРАТОУБИЙСТВЕНАТА СИ СТРАСТ ЗА ВЛАСТ… “                                       („Апокалипсис“)

13. „КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С ПРАЗНОТАТА, КОЯТО ЗИНА В НАС – НИЕ СМЕ КАТО РАЗСЪХНАЛИ СЕ КАЦИ“                                                                              („Апокалипсис“)

14. „РИСК Е ВСЕКИ ПОЛЕТ, НО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ЛЕТИМ“         („Небесно премеждие“)

15. „ЗАЩОТО ВРЕМЕ Е, ВРЕМЕ Е ДА РАЗБЕРЕМ,/ЧЕ НА ТОЯ СВЯТ ДОШЛИ СМЕ/НЕ САМО ДА ЯДЕМ“                                                                                                           („Плач по Ботев“)

16. „СЪРЦЕТО МИ Е ПУСТО КАТО ТЕАТЪР ЛЕТЕ“               („Сърцето ми е пусто като театър лете“)

17. „ИЗКУСТВОТО Е АРХАИЧНА СМЕТ,/ИЗХВЪРЛЕНА ЗАКОННО НА БУНИЩЕТО“                                                                                                                           („Към варварството“)

18. „В НАШАТА ИСТОРИЯ ИМА ЕДНА МРАЧНА ТРАДИЦИЯ:/ ВЕЛИКИТЕ ТИ СИНОВЕ, БЪЛГАРИО, НЯМАТ ГРОБОВЕ“                                                                                     („Защо, народе?“) 

            КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 1. Форма на творбата
 2. Съдържание
 3. Съответствие с избраната тема
 4. Езикови компетентности
 5. Оригиналност

            КЛАСИРАНЕ: Извършва се в двете възрастови групи по категории – лирика и проза.

Ще бъдат присъдени: І, ІІ и ІІІ награда и по две поощрения за всяка възрастова група и категория.

            Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Протоколите от заседанията на журито ще бъдат публикувани  в сайта  на Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе  http://www.agruse.com/   до 20 март 2016 г.

             Общи условия:

            Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творбинай-късно до 29 февруари 2016 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - за литературния конкурс.

Забележка: Конкурсът е включен в Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.Дата на публикацията: 01 Декември 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици